Visie & werkwijze

Stichting Tussen de Middag gaat uit van hetgeen het kind nodig heeft. Een prettige vorm van opvang waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar we kinderen als uniek beschouwen en de kinderen het waard zijn om gehoord en gezien te worden.

Ieder kind hoort zich tijdens het overblijven veilig en geborgen te voelen, dit is de basis voor ieder kind en de essentie van onze visie. Wanneer een kind zich prettig voelt dan zal het kind zich verder kunnen ontwikkelen.

Ieder kind is anders, dus uniek en moet zichzelf kunnen zijn tijdens het overblijven. Het is daarom belangrijk dat we ieder kind in zijn/haar waarde laten en ingaan op de wensen en behoeften van ieder kind. Dit doen we door goed naar ieder kind te luisteren. Hierbij hanteren we de visie van Janusz Korczak. Korczak beschrijft dat kinderen rechten hebben die gerespecteerd moeten worden en kinderen mogen zijn wie ze zijn. Wederzijds respect, vertrouwen en vergeving zijn hierbij van groot belang. Korczak ziet kinderen dan ook als een mini-maatschappij, waarin kinderen in samenspraak met andere kinderen beslissingen mogen maken, waar machtsvrije relaties bestaan en het recht op het bewust beleven van een verantwoorde dag.

Bovenstaande visie en werkwijze dragen bij dat kinderen met veel plezier overblijven, een fijne en gezellige tijd beleven, er graag naar toe gaan en de aandacht krijgen die ze verdienen!

Zie voor meer informatie over onze visie & werkwijze

Wat is de meerwaarde van overblijven?

U heeft diverse mogelijkheden om de middagpauze voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. U kunt ervoor kiezen om uw kind over te laten blijven onder de hoede van Stichting Tussen de Middag op school. Uiteraard kunt u uw kind ook ophalen van school of zelfstandig naar huis laten gaan voor de 'grote middagpauze'.

Waarom zou u uw kind over laten blijven? Allereerst vindt het overblijven plaats op school, uw kind wordt tijdens het eetmoment opgevangen in de eigen vertrouwde groep en het heeft hierna ruimschoots de tijd om te spelen of te ontspannen. Het eetmoment vindt daarbij onder verantwoordelijkheid van de leerkracht plaats. Het overblijfteam wordt, voornamelijk in de onderbouw, tijdens het eetmoment ingezet ter assistentie van de leerkracht. Eet uw kind iets langer dan andere kinderen? Dan krijgt uw kind hiervoor iets langer de tijd. Met name in de onderbouw komt dit nog weleens voor. Het is voor uw kind erg belangrijk dat het goed eet en drinkt alvorens het gaat spelen, hierdoor doet uw kind voldoende energie op voor de rest van de dag.

Tijdens het overblijven ontwikkelt uw kind zijn sociaal-emotionele vaardigheden. De omgang met klasgenoten en andere kinderen in een niet schoolse situatie dragen bij aan het leren omgaan met verschillen tussen kinderen. Zo ontwikkelt uw kind zijn persoonlijke vaardigheden en ontdekt het zijn kwaliteiten.

Uiteraard dienen alle kinderen, die tussen de middag op school verblijven, zich wel te houden aan de afspraken en regels die op school en tijdens het overblijven gelden. Uw kind leert hierdoor normen en waarden en wederzijds respect voor zowel kinderen als volwassenen. De tussenschoolseopvang is voor uw kind een van de plaatsen uit zijn sociale omgeving. Hier leert uw kind om te gaan met leeftijdsgenoten in een vrije situatie, maakt het deel uit van een groep en kan deelnemen aan groepsgebeurtenissen waardoor uw kind zich sociaal sterk kan ontwikkelen. De omgang met anderen, kinderen en volwassenen, vraagt om sociale vaardigheden die uw kind tijdens het overblijven kan opdoen en ervaren.

Bij Stichting tussen de Middag geven we uw kind een gevoel van vrije wil en keuze. Daarbij wordt de creativiteit, fantasie en het (samen)spel met andere kinderen gestimuleerd. Hierdoor zal uw kind sneller overwogen beslissingen durven nemen en groeit het verantwoordelijks gevoel. Heeft uw kind hier moeite mee? Dan helpt het overblijfteam uw kind hiermee graag op weg.           

Spelen en bewegen is gezond! Tijdens het overblijven komt uw kind tot spel en is uw kind in beweging. Kinderen die veel spelen en bewegen zijn gezonder en minder vaak ziek. Door kinderen hiervoor de ruimte te geven (voor eigen spel), kunnen kinderen zich weer helemaal opladen voor de rest van de schooldag. Dit bevordert uiteindelijk de leerprestaties van uw kind.                   

Uw kind hoeft zich niet te vervelen tijdens het overblijven. Het overblijfteam zorgt namelijk voor een uitgebreid aantrekkelijk aanbod van (spel)materiaal en activiteiten. Tijdens het overblijven is er voor ieder wat wils!

Veiligheid en geborgenheid is voor ieder kind ontzettend belangrijk. We vinden het belangrijk dat uw kind met veel plezier overblijft en een fijne en gezellige tijd beleeft. Het overblijfteam geeft uw kind de aandacht die het nodig heeft! De continuïteit bij het overblijfteam en de aanwezigheid van vriendjes en vriendinnetjes zorgen ervoor dat uw kind zich veilig voelt om in deze omgeving zijn vaardigheden te ontdekken en uit te proberen. Zo zorgen we voor een gevoel van verbondenheid en helpen we bij het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.                

De overblijfcoördinator is een gediplomeerde pedagogische medewerker en het overblijfteam wordt jaarlijks bijgeschoold. Daarbij is iedereen werkzaam binnen onze organisatie in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Bovendien zijn alle overblijfcoördinatoren gediplomeerd tot BHV (Bedrijfshulpverlener).

Doordat de school de expertise van Stichting Tussen de Middag op het gebied van overblijven inhuurt, heeft de leerkracht van uw kind meer tijd voor lesinhoudelijke en overige school gerelateerde taken. De overblijfcoördinator draagt er zorg voor dat bijzonderheden van uw kind worden besproken met de leerkracht van uw kind. Dit is in het belang van de begeleiding van uw kind tijdens het overblijven en de voortzetting van de lessen gedurende de schooldag.