Update website

Momenteel zijn we bezig met een grondige renovatie van onze website.

We hebben ervoor gekozen om dit stapsgewijs aan te pakken. Hierdoor kan het voorkomen dat nog niet alle informatie up-to-date is, dat de lay-out op bepaalde pagina's nog niet helemaal perfect is en dat sommige functies en pagina's nog niet optimaal werken. We streven ernaar om eind november/begin december de website volledig operationeel te hebben!

Onze excuses voor eventueel ongemak dat dit tijdelijk met zich meebrengt.

Stichting Tussen de Middag
Stichting Tussen de Middag

is gespecialiseerd in het organiseren van het overblijven in het basisonderwijs.

Stichting Tussen de Middag is opgericht in 2014 en is uitgegroeid tot een belangrijke partner voor een aantal basisscholen in regio Zuid-Limburg. Stichting Tussen de Middag organiseert momenteel op vier basisscholen het overblijven, namelijk: BS Sint-Pieter (Maastricht), BS de WereldSter, BS de Lindegaerd (beide Meerssen) en BS Brede school de Bron (Neerbeek).

Tijdens het overblijven worden kinderen van 4 jaar tot 12 jaar in het basisonderwijs opgevangen. Om deze opvang te kunnen organiseren heeft Stichting Tussen de Middag pedagogisch medewerkers in dienst als overblijfcoördinatoren en werkt Stichting Tussen de Middag met vrijwilligers. Stichting Tussen de Middag heeft momenteel organisatiebreed meer dan 45 vrijwilligers, die tijdens één of meerdere overblijfmomenten per week een handje meehelpen en het overblijven in samenwerking met de overblijfcoördinator en de school op een plezierige manier laten verlopen.

Stichting Tussen de Middag heeft voor zowel kinderen als ouders een aantrekkelijk overblijfaanbod. Een prettige vorm van opvang waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar we kinderen als uniek beschouwen en de kinderen het waard zijn om gehoord en gezien te worden.