Stichting Tussen de Middag

Momenteel genieten al onze medewerkers van een welverdiende zomervakantie. Hierdoor is Stichting Tussen de Middag gesloten vanaf maandag 8 juli tot en met woensdag 14 augustus. Tijdens deze periode zijn we niet bereikbaar, waardoor het iets langer duurt voordat we uw vraag kunnen beantwoorden. Vanaf donderdag 15 augustus zijn we weer telefonisch te bereiken en in staat om uw e-mail te beantwoorden. De overblijfcoördinator van uw school is vanaf maandag 19 augustus weer te bereiken.

Heeft u uw kind nog niet ingeschreven voor het overblijven voor het nieuwe schooljaar? Dat is geen enkel probleem. U kunt de inschrijving sturen naar inschrijven@stichtingtussendemiddag.nl of deze na de zomervakantie op school afgeven. Voor wijzigingen of opzeggingen van het overblijfcontract kunt u contact opnemen via: inschrijven@stichtingtussendemiddag.nl. Nieuwe inschrijvingen, wijzigingen en opzeggingen worden in week 33, 2024 verwerkt.

Is uw kind al ingeschreven voor het overblijven, dan wordt het overblijfcontract stilzwijgend verlengd voor het volgende schooljaar. Het is dus niet nodig om uw kind opnieuw in te schrijven. Wanneer leerlingen van groep 8 de school verlaten, worden ze automatisch uitgeschreven voor het overblijven, zonder dat er een opzegtermijn in acht wordt genomen. Het is daarom niet nodig om uw kind apart uit te schrijven voor het overblijven als het de school verlaat na groep 8.

Wij wensen u een fantastische zomervakantie!

 

Stichting Tussen de Middag

is gespecialiseerd in het organiseren van het overblijven in het basisonderwijs.

Stichting Tussen de Middag is opgericht in 2014 en is uitgegroeid tot een belangrijke partner voor een aantal basisscholen in regio Zuid-Limburg. Stichting Tussen de Middag organiseert momenteel op drie basisscholen het overblijven, namelijk: BS Sint-Pieter (Maastricht), BS de WereldSter (Meerssen) en BS Brede school de Bron (Neerbeek).

Tijdens het overblijven worden kinderen van 4 jaar tot 12 jaar in het basisonderwijs opgevangen. Om deze opvang te kunnen organiseren heeft Stichting Tussen de Middag pedagogisch medewerkers in dienst als overblijfcoördinatoren en werkt Stichting Tussen de Middag met vrijwilligers. Stichting Tussen de Middag is een kleinschalige organisatie en heeft momenteel organisatiebreed meer dan 40 vrijwilligers, die tijdens één of meerdere overblijfmomenten per week een handje meehelpen en het overblijven in samenwerking met de overblijfcoördinator en de school op een plezierige manier laten verlopen.

Stichting Tussen de Middag heeft voor zowel kinderen als ouders een aantrekkelijk overblijfaanbod. Een prettige vorm van opvang waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar we kinderen als uniek beschouwen en de kinderen het waard zijn om gehoord en gezien te worden.

 

 

Momenteel genieten al onze medewerkers van een welverdiende zomervakantie. Hierdoor is Stichting Tussen de Middag gesloten vanaf maandag 8 juli tot en met woensdag 14 augustus. Tijdens deze periode zijn we niet bereikbaar, waardoor het iets langer duurt voordat we uw vraag kunnen beantwoorden. Vanaf donderdag 15 augustus zijn we weer telefonisch te bereiken en in staat om uw e-mail te beantwoorden. De overblijfcoördinator van uw school is vanaf maandag 19 augustus weer te bereiken.


Heeft u uw kind nog niet ingeschreven voor het overblijven voor het nieuwe schooljaar? Dat is geen enkel probleem. U kunt de inschrijving sturen naar inschrijven@stichtingtussendemiddag.nl of deze na de zomervakantie op school afgeven. Voor wijzigingen of opzeggingen van het overblijfcontract kunt u contact opnemen via: inschrijven@stichtingtussendemiddag.nl. Nieuwe inschrijvingen, wijzigingen en opzeggingen worden in week 33, 2024 verwerkt.


Is uw kind al ingeschreven voor het overblijven, dan wordt het overblijfcontract stilzwijgend verlengd voor het volgende schooljaar. Het is dus niet nodig om uw kind opnieuw in te schrijven. Wanneer leerlingen van groep 8 de school verlaten, worden ze automatisch uitgeschreven voor het overblijven, zonder dat er een opzegtermijn in acht wordt genomen. Het is daarom niet nodig om uw kind apart uit te schrijven voor het overblijven als het de school verlaat na groep 8.


Wij wensen u een fantastische zomervakantie!