Het bestuur

Stichting Tussen de Middag is een organisatie met een maatschappelijk doel. De Stichting stelt zich ten doel als organisatie het overblijven op een aantal basisscholen in regio Zuid-Limburg op een professionele wijze te organiseren. Bij een stichting draait het niet primair om het maken van winst, maar om het realiseren van een of meerdere doelen. De Stichting tracht haar doelen te bereiken door op de gekoppelde basisscholen professionele pedagogisch medewerkers en vrijwilligers in te zetten en tevens de praktische organisatie en administratie rondom het overblijven te verzorgen. 

Directie & bestuur
Stichting Tussen de Middag bestaat uit een directie (1 lid) en bestuur (3 leden), deze functies worden door de volgende personen ingevuld:

Directie Stichting Tussen de Middag: 
Directeur - Dhr. R. van de Winkel

Bestuur:
Voorzitter - Dhr. J. Noordijk
Secretaris - Mevr. I. Vrancken
Penningmeester - Dhr. S. van de Winkel

Taken bestuur
De taak van het bestuur is om in de gaten te houden of het doel van de Stichting wordt bereikt. Het bestuur draagt tevens zorg voor, naast een extern bedrijfsadviesbureau, het financiële beheer. Er vindt jaarlijks minimaal 3x overleg plaats tussen de directie en de bestuursleden van Stichting Tussen de Middag.

Statuten Stichting Tussen de Middag
In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van de Stichting beschreven. Deze statuten zijn notarieel vastgelegd. Het is mogelijk om de statuten van Stichting Tussen de Middag op te vragen. Dit is mogelijk via de Kamer van Koophandel (KvK). 

Contactpersoon bestuur:

Voorzitter - Dhr. J. Noordijk - tussendemiddag@stichtingtussendemiddag.nl

Contactpersoon directie:

Directeur - Dhr. R. van de Winkel - hr@stichtingtussendemiddag.nl  
Tel.: 06 - 205 210 25