Wat is overblijven?

Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht om het overblijven in de lunchpauze te regelen. Sinds augustus 2006 is de school eindverantwoordelijk voor het overblijven. Basisscholen hebben dan ook de keuze uit verschillende vormen van opvang tussen de middag; het overblijven wordt door een externe organisatie georganiseerd, de school kiest voor een continurooster, de school laat leerkrachten surveilleren, enzovoorts. Wij als overblijforganisatie worden door BS de WereldSter, BS de Lindegaerd, BS Sint-Pieter en BS Brede school de Bron ingehuurd om het overblijven te organiseren op deze scholen.

Overblijven bij Stichting Tussen de Middag

Overblijven (tussenschoolse opvang/TSO) is de periode tussen de middag waarin kinderen worden opgevangen door het overblijfteam en er geluncht en gespeeld wordt. Deze opvangvorm wordt aangeboden iedere schooldag tijdens reguliere schoolweken, behalve de woensdag. Tijdens het overblijven wordt er doorgaans eerst geluncht. Het is de bedoeling dat kinderen een eigen lunchpakket van thuis meenemen. Het eetmoment vindt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht plaats. Dit draagt bij aan een prettiger verloop en kwaliteit van het overblijven. Er wordt tijdens het eetmoment ter assistentie van de leerkracht bijna op al onze scholen een vrijwilliger ingezet.  Na het eetmoment wordt er bij voorkeur buiten gespeeld. Bij slecht weer worden de kinderen binnen opgevangen en het verdere verloop van het overblijven en de activiteiten hierop aangepast. Na het overblijven wordt er vervolg gegeven aan het lesprogramma.

Verloop overblijven


Overblijfaanbod
Stel hier uw vraag over ons overblijfaanbod
Naam
E-mail
Telefoon
Bericht
Betalingswijzen
In- en uitschrijven overblijven


Aanvraag informatiebrochure & (digitaal) inschrijfformulier overblijven
Naam
E-mail
Telefoon
Naam kind(eren)
School kind(eren)
Groep kind(eren)
Startdatum
Uw bericht

The registration form for the lunchbreak (overblijven) is also available in English.

You can ask about this with your application.