Thuisbewegingsonderwijs door


RiskCare Preventie is al jaar en dag een belangrijke samenwerkingspartner van Stichting Tussen de Middag. In het verleden heeft RiskCare Preventie inspiratiebijeenkomsten voor Stichting Tussen de Middag georganiseerd en werd hun expertise tijdens het overblijven ingezet.

RiskCare Preventie biedt opvoeders en professionals de tools, het gedachtegoed en de werkwijze om het uiterste uit het potentieel van ieder kind te halen. Want in ieder kind schuilt talent en ambitie. Kinderen verdienen alleen de kans om dit talent te ontwikkelen op het tempo en het niveau dat bij hun past. We kruipen om die reden samen in de huid van het kind om vanuit successen, plezier en vertrouwen te komen tot het doel dat we samen opstellen.

Nu alle basisscholen opnieuw gesloten zijn, is het belangrijker dan ooit tevoren om in beweging te blijven. Bewegen is niet alleen leuk, maar heeft ook veel positieve effecten op de hersenen en bevordert de leerprestaties!

Zie hieronder de serie Thuisonderwijs in Beweging voor kinderen van 3 t/m 12 jaar van RiskCare Preventie.Thuisonderwijs in beweging #14

Sporten, bewegen en buitenspelen is meer dan een goede motoriek ontwikkelen. Door in situaties te bewegen met kinderen van verschillende leeftijden, worden andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.

Als je met jongere kinderen speelt, train je het vermogen tot empathie. Dit is een moeilijk woord voor de sociale vaardigheid om je in te leven in de gevoelens en de gedachtenwereld van anderen. Je kunt niet enkel je eigen ding blijven doen. Je moet de ander helpen om ergens beter in te worden of met plezier eraan mee te doen.

Als je met oudere kinderen speelt word je automatisch gedwongen om iets meer je mannentje te staan, word je meer uitgedaagd, kom je in situaties terecht waarin je jouw grenzen moet aangeven of in situaties waarin je om moet gaan met teleurstellingen. Socialie vaardigheden en situaties die goud waard zijn voor je ontwikkeling.

Veel succes!

RiskCare Preventie

Dit is alweer de laatste thuisonderwijs video van RiskCare Preventie die we op onze website zullen plaatsen. Nieuwsgierig naar nog meer thuisonderwijs en video's? Neem dan gerust een kijkje op de Facebookpagina of de website van RiskCare Preventie!


Thuisonderwijs in beweging #13

Alles wat je doet is goed!

Positieve feedback is voor zowel volwassenen als voor kinderen van hele grote waarde. We bloeien allemaal op als iemand ons verteld hoe goed we iets kunnen, hoe mooi iets is wat we hebben gemaakt of hoe leuk we eruit zien.

Om als kind te kunnen groeien tot een goede beweger, is het belangrijk dat wij als ouders maar ook als betrokken trainers en leerkrachten benoemen waar we trots op zijn en wat goed ging. Want onbewust hebben we vaker de neiging om te benoemen wat niet goed gaat of wat beter kan. Ga hier maar eens een dag op letten. Je zult zien dat we dit stiekem best vaak doen

Ook hierin is een gezonde balans belangrijk. Je mag natuurlijk ook weleens benoemen dat iets niet goed gaat.

Succes!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #12

Stimuleer een natuurlijk ontwikkelingsverloop...

We leven in een maatschappij wat voor een groot deel is gebaseerd op vaste standaarden. Kinderen moeten op vaste fases in hun ontwikkeling iets kunnen en als dat niet lukt dan liggen ze achter. Het is goed om hier als ouder en als professional een goede balans in te vinden. Hoe meer je namelijk kinderen dwingt in situaties die niet vertrouwd voelen, moeilijk zijn of angst oproepen hoe meer je kinderen terug zet in hun ontwikkeling. Zeer zeker als het gaat om de motorische ontwikkeling.

Biedt kinderen het platform om zelf te kiezen wat op dat moment fijn voelt en haalbaar is. Zo zullen ze vanuit vertrouwen en vanuit succesbeleving de activiteit benaderen en kiezen ze, zodra het vertrouwd voelt, de uitdaging om het voor zichzelf een beetje moeilijker te maken.

Wij zien het dagelijks tijdens onze lessen bewegingsonderwijs. Je kunt kleuters bijvoorbeeld dwingen om tijdens gymles 2 van het schooljaar de koprol te doen omdat het methodeboek het voorschrijft. Wat je dan merkt is dat 30% van de groep met tranen in de ogen klaarstaat om de koprol te oefenen omdat ze hier eigenlijk nog helemaal niet klaar voor zijn. Dan kun je ze dwingen om het te doen, maar wat je hiermee creëert is nog meer angst voor deze activiteit waardoor de koprol "een ding" gaat worden. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het merendeel van die 30% door deze benadering 8-12 maanden de tijd nodig heeft om de koprol te durven.

Dan nu de andere manier. We bieden kinderen wekelijks de mogelijkheid om de koprol te doen als onderdeel van een andere activiteit. Binnen die activiteit mogen de kinderen zelf de keuze maken of ze over de mat rollen, springen, rennen, huppelen, etc. maar geen van die opties is verplicht. Tijdens de eerste les doen bijvoorbeeld 4 kinderen uit eigen interesse de koprol, anderen zien dat, vinden het interessant en kopiëren het. De les erna is er weer een groep kinderen die het gaat proberen omdat ze zien dat andere kinderen de koprol doen. Deze benadering en de vrije keuze om de koprol wel of niet te doen heeft ervoor gezorgd dat de kleuters gemiddeld 3-4 lessen nodig hebben om vanuit eigen motivatie de koprol te doen en dat met plezier. Dit staat in groot contrast tot de 8-12 maanden als je dit geforceerd aanbied.

Het is goed om deze gedachte en benadering mee te nemen in het verloop van de beweegontwikkeling van je kind.

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #11

Gevarieerd bewegen is de sleutel tot succes. Vaak denkt men dat als je een goede voetballer wilt worden dat je dan van jongs af aan veel en alleen maar moet voetballen. Zo worden de trainingen op sportverenigingen ook ingericht. Je zit op voetbal, dus we gaan (buiten de warming-up) enkel voetbaloefeningen met je doen zodat je een betere voetballer wordt. Waarom niet eens in de maand een tennistraining, een zwemles en een atletiektraining om zo een vaardigere beweger te worden, wat weer van waarde is om een betere voetballer te worden. Zeer zeker in de eerste 7 levensjaren is een variatie aan beweegactiviteiten en sporten i.c.m. voldoende herhaling van cruciaal belang om een goede motoriek te ontwikkelen. Als ouder kun je daar veel invloed op uitoefenen. Laat ze ervaren wat ze met hun lichaam kunnen en zet ze in verschillende sport- en beweegsituaties neer. Zo leren de kinderen hun lichaam het beste kennen en ontwikkelen ze zich breed motorisch. Ook op latere leeftijd is die variatie ontzettend belangrijk. En gelukkig zijn er al een aantal sportverenigingen die we helpen om hier invulling aan te geven, maar dit mag nog veel meer. Als ouder kun je hier al een mooie eerste zet in maken door thuis en buiten veel variatie aan te brengen.

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #10

De kracht van herhaling. Het is enorm belangrijk dat we kinderen het platform bieden om bewegingen of vaardigheden eigen te maken. Dit kan alleen maar door ze veelvuldig in deze situaties te zetten. Door herhaling word je ergens steeds beter in. Je blijft corrigeren totdat je tevreden bent met het eindresultaat.

Een simpel voorbeeld: maak een propje van een papiertje en zet een bakje op een afstand van bijvoorbeeld 5 meter voor je op de grond. De eerste keer gooi je niet ver genoeg. Dit betekent dat je iets moet aanpassen in de manier waarop je gooit. De tweede poging is verder maar teveel naar links. Bij de derde poging moet je dus onthouden hoe je tot die afstand kwam maar moet je meer naar rechts corrigeren. Je past weer aan waardoor je de goede afstand gooit maar nu te veel naar rechts gooit waardoor het propje rechts van het bakje terecht komt. Je moet dus nu weer ietwat naar links corrigeren. De volgende poging is in het bakje. Nu moet je proberen om dit gevoel vast te houden en bij de volgende poging weer in het bakje te gooien. Dit lukt niet. Het propje gooi je te ver. Nu moet je weer op een andere manier corrigeren dan de eerste keer. Dit leerproces is goud waard voor je motorische ontwikkeling. Door veel te doen en veel te herhalen word je steeds beter in een bepaalde vaardigheid. Daarbij is het belangrijk dat je wel de mogelijkheid krijgt om veel te kunnen corrigeren. Als je bijvoorbeeld een potje voetbal speelt maar jij krijgt nooit de bal, dan kun je ook niet beter worden in het spel. Door veel balaanrakingen gaan die processen van corrigeren en automatiseren werken en word je stap voor stap vaardiger in het spel.

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #9

De balans tussen beweging, gezonde voeding en slaap is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Slaap is hierin vaak het element wat wordt onderschat, maar is van curciale waarde mits kinderen voldoende slaap krijgen. Voldoende slaap heeft een positief effect op de groei, ontwikkeling van de hersenen, concentratie, schoolprestaties, het verwerken van informatie en het energielevel van je kinderen.

Een geheugensteuntje:

0-3 maanden: 15-17 uur

4-11 maanden: 14-15 uur

1-2 jaar: 13-14 uur

3-5 jaar: 11-13 uur

6-13 jaar: 10-12 uur

14-18 jaar: 8-10 uur

Blijf in beweging en slaap lekker!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #8

Vraag jij je ook weleens af wat voor speelgoed je voor je kids moet aanschaffen? Zeker nu we veel binnen zijn en thuisblijven is het van belang dat ook de motoriek van de kinderen wordt geprikkeld. Hieronder vind je een aantal leuke opties wat goed is voor de motoriek en waar ze van jong tot oud zich ook lekker in kunnen uitdagen:

Ballon

Tennisbal

Springtouw

Reactiebal

Fitnessbal

Bosubal

Minitrampoline

Balansplankje

Diabolo

Balansschijf

Kendema

Reuze draaitol

Wobbel

Strandbal

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #7

Slecht weer is geen reden voor TV of computerspellen. In huis kun je ontzettend veel leuke spellen en beweegactiviteiten doen. Geef de kids zelf de verantwoordelijkheid. Zij zijn gymmeester of gymjuf en mogen een leuk spel verzinnen. Dit maakt dat ze het ook veel leuker vinden om daadwerkelijk in beweging te komen in huis. Vinden ze het lastig om iets te verzinnen, maak dan bijvoorbeeld je eigen sjoelbak of biljarttafel, speel memory door het hele huis, dans op muziek of stoei er lekker op los.

Doe als ouder mee, dat telt voor twee!

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #6

Voldoende beweging is van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen moet zich ook blijvend kunnen uitdagen zonder dat ze angst of negativiteit ontwikkelen voor een beweegactiviteit. Wij als ouders, vakleerkrachten gym en trainers hebben een belangrijke rol in het uitdagen van onze kinderen. Zorg ervoor dat kinderen altijd vanuit succesbeleving een stapje verder kunnen in hun ontwikkeling. Want uitdagen kan ook door iets veel te moeilijks van de kinderen te vragen wat een gevoel van falen geeft als het niet lukt en vervolgens kan zorgen voor opgeven en een negatief gevoel over zichzelf. Een voorbeeld: als je kinderen wilt laten afwerken op doel tijdens een voetbalspel, handbal of basketbal, laat de kinderen dan starten vanaf een afstand waarop ze makkelijk kunnen scoren. Dit zorgt voor succesbeleving en vertrouwen. Lukt dat, dan mogen ze 1 meter verder van het doel staan om te scoren. Zo kun je oneindig variëren en uitdagen en bied je iets aan op het niveau wat past bij de ontwikkeling van het kind. Daarnaast kunnen kinderen ook heel goed zelf bepalen wat voor hen uitdagend is en paas op dat ze zich niet overschatten.

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #5

Tijdens de eerste drie levensjaren van onze kinderen, wandelen we gaten in onze schoenen en blaren op de voeten. We gaan er dagelijks op uit met de kinderwagen en bij de eerste stapjes mogen de kids zelf door het bos of door het zand lopen en ravotten. Een ontdekkingsreis voor kinderen waarin ze zee, duinen, bos en natuurparken leren kennen en genieten van al dat mooie wat de natuur ons te bieden heeft. Daarnaast is het voor ons als ouders een waardevol moment samen met de kids waarin wij zelf ook nog eens werken aan onze mentale en fysieke gesteldheid. Naarmate de kinderen ouder worden maakt dit in veel gevallen plaats voor ander soortige activiteiten. Het wandelen verdwijnt steeds meer uit onze dagplanning. En we snappen het heel goed, wandelen kan naarmate de kinderen ouder worden als suf worden ervaren. Maar iets wat suf is kun je leuker en cool maken.

Neem sportmateriaal mee tijdens het wandelen en leg de nadruk op het sportmoment. Dat je 2-3 kilometer door het bos moet wandelen om op die plek te komen, dat is dan bijzaak Speel een gezelschapsspel in het bos of op het strand in plaats van binnen of in de tuin en wandel naar de plek toe. Ga hutten bouwen, de diertjes voeren, bomen beklimmen, freerunparcours maken met je kids. Maak het aantrekkelijk en leg niet altijd de nadruk op het wandelen zelf, want wandelen is suf papa.

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #4

Samen met je kinderen sporten en bewegen haalt je even uit de setting van thuiswerken en onderwijs in je woonkamer. Het frist je dag weer op, het is leuk, het geeft je energie, jij en jouw kids kunnen zich weer beter concentreren na het sportmoment, je hebt samen plezier en het is goed voor jullie fysieke en mentale fitheid. Juist in deze lastige periode waarin we alle ballen in de lucht proberen te houden, is het niet alleen voor de kinderen belangrijk om in beweging te blijven maar ook voor ons als ouders.

Veel plezier en geniet ervan.

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #3

Veel dagdagelijkse activiteiten kun je voor jouw kind leuker en uitdagender maken door de activiteit meer in beweging te brengen. Zo vang je twee vliegen in één klap. Je maakt iets leuker en het is goed voor de motorische ontwikkeling van je kind.

Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om je zoon of dochter, in plaats van zittend op de bank, al balancerend op één been een filmpje te laten kijken? Dit is goed voor het evenwicht, kinderen komen tot rust en concentreren zich op twee deelgebieden (TV kijken en balans houden) tegelijk.

In de video vinden jullie nog een aantal leuke voorbeelden. En vergeet niet om het zelf ook eens te proberen. Zien bewegen, doet bewegen.

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #2

Waarom is buitenspelen zo essentieel voor de ontwikkeling van kinderen? We zouden allemaal graag terug willen naar de tijd van vroeger. De tijd waarin kinderen dagelijks buiten waren en ouders gezellig met een kopje koffie erbij zaten. En natuurlijk is er veel veranderd in onze omgeving en dagplanning. De straten zijn minder veilig, er is minder plek, we hebben het drukker en veel kinderen geven zelf aan niet naar buiten te willen.

Waar een wil is, is een weg. Ga opzoek naar dat trapveldje of pleintje in de wijk waar het wel veilig is. Spreek met andere ouders in de wijk af om samen te gaan. Neem die kan koffie mee en maak het gezellig. Laat kinderen zelf spellen verzinnen, verbaas je over hun creativiteit en doe mee. Je zult merken hoe heerlijk het is om samen met je kids naar buiten te gaan, even te ontsnappen van je drukke dag en te genieten van hun enthousiasme. Wellicht heb je er in eerste instantie geen zin in, maar zoals bij zoveel dingen kom je er pas achter hoe heerlijk iets is als je het hebt gedaan.

Veel plezier!

RiskCare Preventie


Thuisonderwijs in beweging #1

De eerste video in onze serie Thuisonderwijs in Beweging voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.

Onze vakleerkrachten gym zien dagelijks hoe belangrijk het is om focus te hebben op de motorische ontwikkeling van kinderen. Ze bieden hen zowel binnen als buiten de gymles de mogelijkheid om op eigen tempo en eigen niveau beter te worden in bepaalde vaardigheden. We helpen wekelijks +/- 3.000 kinderen om succes te beleven in sport en bewegen en zo stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Maar wat nu? Want gymzalen zijn dicht, 90% van de kinderen zit thuis en voor veel gezinnen is het moeilijk om alle ballen in de lucht te houden.

We gaan ouders, verzorgers en collega's dagelijks inspireren met een beweegvideo en een tip voor thuis om zo meer beweging in de dag te krijgen, kennis op te doen over gezondheid en kinderen de juiste impuls te geven ten aanzien van hun motorische ontwikkeling.

Voldoende en gevarieerd bewegen is voor kinderen een belangrijke basisvoorwaarde om de toekomst gezond tegemoet te gaan en zich op meerdere gebieden goed te kunnen ontwikkelen.

Heel veel plezier en blijf gezond!

RiskCare Preventie