OverblijfnieuwsUpdate: TSO-beleid 'ten tijde van het coronavirus'

16 september 2020

Ons TSO-beleid 'ten tijde van coronavirus' is op een aantal punten aangepast. Bekijk hier ons actueel TSO-beleid.


Het Tussendoortje

8 september 2020

Het Tussendoortje, het overblijfmagazine van Stichting Tussen de Middag, houdt na zes jaargangen op te bestaan. Dit schooljaar zal Stichting Tussen de Middag overgaan op een andere vorm van informatievoorziening en communicatie. Daarbij zal ook onze website volledig worden vernieuwd.


Back tot school!

24 augustus 2020

De zomervakantie is voorbij. We gaan weer naar school Ć©n blijven weer over! šŸŽHandhaving continurooster OBS Berg

24 augustus 2020

In schooljaar 2020-2021 zal OBS Berg (Berg & Terblijt) het continurooster voor onbepaalde tijd blijven handhaven. Het overblijfteam van OBS Berg zal daarom voorlopig niet aanwezig zijn op OBS Berg. De overblijfcoƶrdinator van OBS Berg, Daniƫlle Lentjes, zal vanaf het nieuwe schooljaar als interim overblijfcoƶrdinator op BS de WereldSter in Meerssen voorlopig haar werkzaamheden uitvoeren. Zodra de mogelijkheid eventueel voordoet zal Daniƫlle haar werkzaamheden op OBS Berg weer oppakken.

Stichting Tussen de Middag heeft alle overblijfcontracten en de machtiging voor de automatische incasso tot onbepaalde tijd opgeschort. Stichting Tussen de Middag zal, zolang het continurooster wordt gehandhaafd op OBS Berg, verder geen overblijfkosten in rekening brengen.


Einde samenwerking OBS De Kring (ZIEZO! locatie Stellendaal)

24 augustus 2020

Na een sluitingsperiode, in verband met het coronavirus, gingen vanaf 11 mei alle scholen weer open. Kom Leren besloot op OBS De Kring (Maastricht) het continurooster te handhaven tot het einde van vorig schooljaar.

In de tussentijd is er overleg geweest tussen Stichting Tussen de Middag, kom Leren en de directie van OBS De Kring. Ondanks dat wij de invulling van het overblijven graag anders hadden gezien, zal de school volgend schooljaar het continurooster tot onbepaalde tijd blijven handhaven. Kom Leren kan Stichting Tussen de Middag geen enkele rol in het continurooster bieden.

Om die redenen heeft de directie en het bestuur van Stichting Tussen de Middag, in overleg met de overblijfcoƶrdinator van OBS De Kring, Ingrid Vrancken, besloten om vanaf schooljaar 2020-2021 de samenwerking tussen OBS De Kring en Stichting Tussen de Middag te beƫindigen.

Alle kinderen die in schooljaar 2019-2020 met een overblijfcontract zijn overgebleven, zijn inmiddels uitgeschreven voor het overblijven. Al uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw kind(eren) zijn verwijderd en vernietigd uit onze administratie. De machtiging voor de automatische incasso is per direct beƫindigd.

Stichting Tussen de Middag is erg dankbaar het overblijven vanaf schooljaar 2014-2015 op OBS De Kring te hebben mogen verzorgen. Hopelijk hebben het overblijfteam van OBS De Kring en Stichting Tussen de Middag alle overblijfkinderen een fijne en plezierige overblijftijd kunnen bieden.


Stand van zaken corona-rooster en richtlijnen tijdens het overblijven

13 juli 2020

ā–Ŗļø BS Brede School de Bron (Neerbeek) - Het is op dit moment nog onbekend of BS Brede School de Bron na de zomervakantie de corona-richtlijnen in acht zal blijven nemen. Hierover wordt meer bekend tijdens de zomervakantie.

ā–Ŗļø BS de WereldSter (Meerssen) - BS de WereldSter zal na de zomervakantie de corona-richtlijnen tot nader order in acht blijven nemen.

ā–Ŗļø BS de Lindegaerd (Meerssen) - BS de Lindegaerd zal na de zomervakantie de corona-richtlijnen tot nader order in acht blijven nemen.

ā–Ŗļø BS Sint-Pieter (Maastricht) - Vanaf 8 juni hanteert basisschool Sint-Pieter een ā€˜continuroosterā€™. Deze zal na de zomervakantie tot nader order worden gehandhaafd. De verwachting is tot aan de herfstvakantie, dit is echter door alle corona-perikelen nog moeilijk te voorspellen. Als tso-organisatie hebben we hiervoor een TSO-beleid 'ten tijde van corona' opgesteld. U vindt dit TSO-beleid en de aangepaste overblijftijden ten tijde van het coronavirus op de homepagina van onze website: www.stichtingtussendemiddag.nl.Ondanks de school over een ā€˜continuroosterā€™ spreekt, waren we als overblijfteam tussen de middag de volledige duur tot de zomervakantie aanwezig. Zodoende hebben we als organisatie en het overblijfteam onze diensten kunnen blijven leveren op basisschool Sint-Pieter. Dit zal na de zomervakantie niet anders zijn. Als tso-organisatie spreken we dan ook liever over een 'corona-rooster' tijdens het overblijven. Wettelijk gezien mogen wij ouders namelijk niet verplichten tot afname van tussenschoolse opvang. De school 'verplichtā€™ echter alle leerlingen om op school te blijven tijdens de middagpauze, om zo het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken in en rondom de school. Hierin ligt dus een serieus dilemma. Dit dilemma is uitvoerig besproken met de directie van school en het verlengde hiervan de MR.Bijna iedere dag blijven op basisschool Sint-Pieter meer dan 95% van alle leerlingen over. Het aantal leerlingen die geen contract hebben of incidenteel overblijven is vrijwel nihil. Voor de meeste ouders verandert er gedurende het ā€˜corona-roosterā€™ dus eigenlijk niets: Stichting Tussen de Middag is de voltallige duur aanwezig en biedt vervolgens haar diensten aan tijdens de middagpauze. Voor ouders zonder overblijfcontract of waarvan de kinderen incidenteel overblijven, worden echter ā€˜verplichtā€™ om over te blijven. In goed overleg met de school hebben we dan ook besloten bij deze groep ouders tot nader order dit verder niet in rekening te brengen.

ā–Ŗļø OBS Berg (Berg & Terblijt) - Handhaving continurooster (door school geregeld) en corona-richtlijnen: tot nader order in schooljaar 2020 ā€“ 2021

We hebben naar aanleiding van deze richtlijnen het overblijven op een aantal punten aangepast. Hiervoor hebben we een apart TSO-beleid 'ten tijde van corona' opgesteld. U vindt dit TSO-beleid en de aangepaste overblijftijden ten tijde van het coronavirus op de homepagina van onze website: www.stichtingtussendemiddag.nl.


Fijne zomervakantie!

10 juli 2020

De school is gesloten, de poort is dicht en het schoolplein is leegā€¦ het is zomervakantie!

Rust goed uit, blijf gezond en we zien elkaar weer volgend schooljaar.

Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst!Beƫindiging samenwerking BS Heilig Hart

10 juli 2020

Na een sluitingsperiode, in verband met het coronavirus, gingen vanaf 11 mei alle scholen weer open. BS Heilig Hart (Sibbe) besloot het continurooster in te voeren en vanaf 8 juni te handhaven tot het einde van het schooljaar.

Het continurooster beviel de school goed. De school heeft daarom besloten, in overleg met de MR en naar aanleiding van de resultaten vanuit een ouderenquĆŖte, om vanaf schooljaar 2020 ā€“ 2021 het continurooster te blijven handhaven. In goed overleg heeft de school en Stichting Tussen de Middag dan ook besloten om de samenwerking vanaf volgend schooljaar definitief te beĆ«indigen.

We zijn erg dankbaar het overblijven op BS Heilig Hart te hebben mogen verzorgen en hopelijk hebben we de kinderen de afgelopen schooljaren een fijne en plezierige tijd laten beleven!


Afscheid Eline Koenen

8 juli 2020

Na 6 jaar trouwe dienst heeft Eline Koenen, overblijfcoƶrdinator van BS de WereldSter, besloten om Stichting Tussen de Middag te verlaten. Eline zal namelijk vanaf volgend schooljaar aan de slag gaan als leerkracht van groep 7 op basisschool Scharn in Maastricht.

Namens iedereen van Stichting Tussen de Middag, alle overblijfkinderen, de ouders, het overblijfteam en het team van BS de WereldSter wensen we je heel veel succes met je nieuwe uitdaging!

Eline jij bent een topper! We zullen je ontzettend missen.[Update II] Het coronavirus en de gevolgen voor het overblijven

5 juni 2020

Op 5 juni zijn alle ouders/verzorgers via een nieuwe brief verder op de hoogte gesteld inzake de restitutie van de overblijfgelden, de hervatting van de tussenschoolse opvang vanaf 8 juni en de handhaving van het continurooster op sommige scholen. U kunt de volledige brief downloaden via de volgende link: 050620 Coronavirus en gevolgen overblijven-STDM brief 3.pdf

Namens alle medewerkers, de directie en het bestuur van Stichting Tussen de Middag willen wij alle ouders/verzorgers ontzettend bedanken voor alle steun en begrip die we de afgelopen maanden hebben ontvangen. We kunnen niet wachten om voor alle kinderen tussen de middag weer klaar te staan!


Herstart tussenschoolse opvang op BS de WereldSter, BS de Lindegaerd, BS Sint-Pieter & BS Brede School de Bron / Handhaving van continurooster op OBS De Kring, OBS Berg & BS Heilig Hart

5 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni zullen we tussenschoolse opvang op BS de WereldSter (Meerssen), BS de Lindegaerd (Meerssen), BS Sint-Pieter (Maastricht) en BS Brede School de Bron (Neerbeek) hervatten. Op OBS De Kring (Maastricht), OBS Berg (Berg & Terblijt) en BS Heilig Hart (Sibbe) wordt voorlopig tot de zomervakantie het continurooster gehandhaafd. Dit wil zeggen dat deze scholen de opvang tussen de middag zelf blijven organiseren. Dit is de keuze van de betreffende schoolbesturen en in het verlengde de scholen en niet van Stichting Tussen de Middag.

Het overblijven op de scholen waar we vanaf maandag 8 juni weer kunnen beginnen zal er een stuk anders uit zal zien dan voorheen. Zo zullen op de meeste scholen de overblijftijden korter zijn en groepen worden gesplitst. Dit hebben we in overleg met de school besloten om een eventueel besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Als overblijfteam zijn we echter de voltallige duur van het overblijven aanwezig. Tijdens het overblijven zullen de overblijfmedewerkers zich ook aan de ā€˜corona-richtlijnenā€™ moeten houden, denk hierbij o.a. aan 1.5m afstand houden tot elkaar. Om de herstart vanaf 8 juni zo prettig, veilig en soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een TSO-beleid 'ten tijde van corona' opgesteld. In dit TSO-beleid staat alles beschreven wat alle overblijfmedewerkers moeten weten tot het overblijven in ā€˜het nieuwe normaalā€™ op iedere school. U vindt dit TSO-beleid en de aangepaste overblijftijden per school hier. Heeft u een specifieke vraag omtrent het aangepaste overblijven of het TSO-beleid? Neem dan gerust contact op met de overblijfcoƶrdinator van uw school.

Op 5 juni zal er via e-mail meer informatie volgen over de restitutie van de overblijfgelden naar alle ouders.Nationale Overblijfdag 2020

4 juni 2020

Beste overblijfkrachten van Stichting Tussen de Middag,

Het is vandaag Nationale overblijfdag. Het vieren van de Nationale overblijfdag met zā€™n allen op school is dit schooljaar helaas niet mogelijk. Maar we laten deze dag natuurlijk niet helemaal aan ons voorbij gaan

Juist in deze moeilijke tijden van corona beseffen we hoezeer we alle kinderen, de school, elkaar en het werk missen. Hoe belangrijk het is dat we iedere dag weer klaar staan voor alle kinderen, de scholen Ć©n alle ouders. Juist in deze moeilijke tijd realiseren we ons als organisatie des te meer wat voor belangrijk werk jullie voor Stichting Tussen de Middag doen! Het is daarom extra zuur dat we de afgelopen maanden ons werk dan ook niet hebben kunnen uitvoeren.

Hopelijk tot gauw en blijf allen gezond!

P.s. Overblijfkracht! Kijk vandaag even in je brievenbus of op je deurmat!Protocol PO-Raad ā€˜volledig openstellen van het basisonderwijs vanaf 8 juniā€™

29 mei 2020

Op 28 mei 2020 heeft de PO-Raad (Primair Onderwijs Raad) het protocol ā€˜volledig openstellen van het basisonderwijs vanaf 8 juniā€™ gepubliceerd. In dit protocol staat beschreven hoe de tussenschoolse opvang vanaf 8 juni wordt ingericht. In artikel VI van dit protocol staat beschreven: ā€œTussenschoolse opvang kan worden aangeboden, ook door externe partijen, mits de regels van dit protocol in acht worden genomenā€. Zie: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/protocol-basisonderwijs-beschikbaar voor het volledige protocol. De maatregelen en richtlijnen die gesteld zijn door het kabinet, het RIVM, de scholen en op advies van de PO-Raad, hebben we beschreven in een beleidsstuk: ā€˜TSO-beleid ten tijde van het coronavirusā€™. Dit beleid zal binnenkort door ons worden gepubliceerd en is een handvat voor alle scholen, ouders, kinderen, vrijwillige overblijfkrachten en overblijfcoƶrdinatoren.

Voor ons als overblijforganisatie is de toezegging van de PO-Raad en het protocol een belangrijke eerste stap naar een eventuele hervatting van het overblijven op al onze overblijfscholen vanaf 8 juni. We zijn echter nog afhankelijk van het definitieve besluit van alle schoolbesturen. De komende week zullen we in ieder geval verder in gesprek gaan met al onze scholen hoe we het overblijven vorm kunnen geven n.a.v. het protocol en ons eigen TSO-beleid.

Zodra hierover meer bekend is zullen we iedereen verder informeren.

Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel vertrouwen in dat we binnenkort onze diensten tussen de middag weer kunnen en mogen gaan leveren!
[Update] Versoepeling coronamaatregelen door het kabinet

26 mei 2020

Op 19 mei jl. heeft minister-president Rutte tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat alle scholen vanaf 8 juni weer volledig open zullen gaan. Kinderen zullen dus vanaf die datum weer volledige dagen in voltallige groepen naar school gaan. Er wordt echter door het kabinet nog wel een slag om de arm gehouden of de scholen volledig open kunnen vanaf 8 juni. Dit is namelijk afhankelijk van de coronacijfers de komende dagen. Of externen partijen, waaronder Stichting Tussen de Middag, vanaf deze datum op school worden toegelaten is ook nog maar de vraag. Dit is een besluit die de PO-raad in overleg met de schoolbesturen en schooldirecties nog zullen moeten gaan nemen.

Wij als organisatie kunnen niet wachten totdat we weer aan de slag kunnen. Dit zal de komende week hopelijk meer duidelijk worden. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit te bewerkstelligen.

Zoals aangegeven in de vorige update zal het overblijven, mochten we vanaf 8 juni weer onze diensten kunnen leveren, er anders uit zien dan dat we gewend waren. Naast de maatregelen en richtlijnen vanuit het kabinet en de school, zullen er nog een aantal andere aanpassingen tijdens het overblijven nodig zijn. Dit zal worden beschreven in een apart beleidsstuk: ā€˜TSO-beleid ten tijde van het coronavirusā€™. De exacte inhoud van dit beleid wordt iedereen t.z.t. over geĆÆnformeerd.[Update] Scholingsbijeenkomsten 2019-2020 geannuleerd

26 mei 2020

De scholingsbijeenkomsten zullen dit schooljaar definitief geen doorgang vinden. Dit besluit hebben we genomen omdat de tijdspanne tot aan de zomervakantie te kort is, het bereik naar alle overblijfmedewerkers een stuk lager zal zijn en daarbij vinden we de risicoā€™s tot samenkomst nog te groot. We zullen volgend schooljaar de mogelijkheden bekijken of dezelfde scholing eventueel dit najaar kan plaatsvinden.


TDM Challenge schooljaar 2019 - 2020

12 mei 2020

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus hebben we besloten de TDM Challenge dit schooljaar, zodra we weer aan de slag kunnen tijdens het overblijven, niet verder te spelen. We zullen de TDM Challenge volgend schooljaar hervatten en ons opnieuw inzetten voor alle goede doelen.


[Update] Het coronavirus en de gevolgen voor het overblijven

8 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Op 23 maart hebben wij u via een brief geĆÆnformeerd omtrent het coronavirus en de gevolgen hiervan binnen het basisonderwijs en in het verlengde het overblijven. Via deze nieuwe brief stellen wij u graag verder op de hoogte welke stappen wij al hebben ondernomen en welke stappen we nog zullen ondernemen.

Zoals u weet heeft het kabinet besloten om vanaf 16 maart alle basisscholen in verband met het coronavirus te sluiten. Op 6 april zijn deze maatregelen verlengd tot en met 28 april. Op 21 april jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen vanaf 11 mei weer volledig open zullen gaan. Wij zijn als organisatie erg verheugd dat alle scholen vanaf deze datum hun deuren zullen openen voor alle kinderen.

Hoe graag wij vanaf 11 mei weer aan de slag zouden willen gaan, is dit vanaf deze datum helaas nog niet mogelijk. De overkoepelende stichtingen van al onze overblijfscholen hebben namelijk besloten dat vanaf 11 mei nog geen externen binnen de scholen aanwezig mogen zijn, waaronder Stichting Tussen de Middag. Dit besluit is genomen om het aantal volwassen personen in het schoolgebouw zo laag mogelijk te houden. De scholen zullen de komende tijd de tussenschoolse opvang dan ook zelf organiseren. Mocht het overblijven door Stichting Tussen de Middag, in aangepaste vorm, in een later stadium plaatsvinden dan zullen we u hierover verder informeren. Dit zal vanzelfsprekend gepaard gaan met veel aanpassingen en flexibiliteit vanuit alle betrokken partijen.

Op 14 en 29 april jl. is het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag, via videoverbinding, opnieuw bij elkaar gekomen. Tijdens deze extra vergaderingen zijn de gevolgen van het coronavirus, de sluiting van de scholen en wat dat voor ons als organisatie betekent verder besproken. De restitutie van de overblijfgelden naar alle ouders/verzorgers was tijdens deze vergaderingen een veelbesproken onderwerp.

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande omtrent het coronavirus; hoe manifesteert het coronavirus de komende weken in ons land, hoe verloopt ā€˜de routeā€™ die het kabinet voor ogen heeft en welk standpunt nemen de stichtingen van al onze overblijfscholen vanaf begin juni in? Bovendien zijn wij momenteel in afwachting van onze aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) regeling.

Wij zullen dus nog een aantal hordes moeten nemen om uiteindelijk tot een definitief besluit te kunnen komen inzake de restitutie van de overblijfgelden. De eerstvolgende bestuursvergadering staat dan ook volledig in het teken van dit onderwerp. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd een definitief besluit hierover kan worden genomen. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Wij hadden u graag in deze brief meer duidelijkheid willen geven. Zoals u heeft kunnen lezen is dit afhankelijk van een aantal factoren. Aan wil ontbreekt het niet vanuit onze organisatie. Het is geen kwestie of de overblijfgelden worden gerestitueerd, maar meer een kwestie van in welke periode en op welke manier.

Heeft u echter omwille van de coronacrisis en in het verlengde hiervan de sluiting van de scholen een specifieke vraag of een verzoek omtrent de betalingen van de overblijfgelden? Neem dan gerust contact met ons op via: finance@stichtingtussendemiddag.nl. We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wij zullen ons hierin flexibel en coulant opstellen.

Wij verzoeken u naar aanleiding van deze brief geen contact op te nemen met onze overblijfcoƶrdinatoren, maar uw vraag te e-mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat uw geduld in deze op de proef wordt gesteld, maar wij willen u tegelijkertijd bedanken voor uw begrip, steun en volste vertrouwen in onze organisatie in deze moeilijke tijd voor ons allemaal.

ā€œHet is niet makkelijk, maar met zijn allen kunnen we hetā€.

Met vriendelijke groet,

Stichting Tussen de Middag


Het coronavirus - Basisregels voor iedereen

7 mei 2020Uitreiking winnaars tekenwedstrijd ā€˜ontwerp je eigen knuffelā€™

28 april 2020

De drie winnaars van de tekenwedstrijd ā€˜ontwerp je eigen knuffelā€™ van Stichting Tussen de Middag hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk was het dan zover: de overhandiging van de knuffels! Deze drie meiden hadden een fantastische knuffel ontworpen voor onze tekenwedstrijd en Friemel & Frunnik heeft ze precies nagemaakt! Wij vinden ze geweldig en wensen de winnaars veel plezier er van! šŸ˜Š

https://www.facebook.com/FriemelenFrunnik/

Zie hieronder de vlog van de uitreiking op ons YouTube kanaal!


v.l.n.r.: Julie - groep 1A - OBS Berg / Julie - groep 4A BS de WereldSter / Liv - groep 7/8 - BS de Lindegaerd


Versoepeling coronamaatregelen door het kabinet

24 april 2020

Op 21 april jl. heeft minister-president Rutte bekend gemaakt dat alle scholen vanaf 11 mei weer open zullen gaan. Vanaf 6 t/m 8 mei zal echter op al onze overblijfscholen nog ā€˜onderwijs op afstandā€™ worden gegeven.

We zijn als organisatie verheugd dat alle scholen weer open zullen gaan. Momenteel zijn alle scholen druk bezig te onderzoeken hoe het onderwijs ā€˜opnieuw in te richtenā€™. Dit vergt enige tijd en afstemming met de schoolbesturen, Medezeggenschapsraden, leerkrachten, ouders en de verschillende kindpartners.

Hoe graag wij als organisatie vanaf 11 mei weer aan de slag zouden willen gaan, is dit vanaf deze datum helaas nog niet mogelijk. De overkoepelende besturen van al onze overblijfscholen hebben namelijk besloten dat vanaf 11 mei nog geen externen binnen de scholen aanwezig mogen zijn, waaronder Stichting Tussen de Middag. Dit besluit is genomen om het aantal volwassen personen in het schoolgebouw zo laag mogelijk te houden. De scholen zullen de komende periode de tussenschoolse opvang dan ook zelf organiseren.

De verwachting is echter dat het kabinet de komende weken de maatregelen verder zal versoepelen. Mocht daarmee het overblijven door Stichting Tussen de Middag in een later stadium kunnen plaatsen dan zullen we iedereen hierover verder informeren. Dit zal vanzelfsprekend gepaard gaan met veel aanpassingen en flexibiliteit vanuit alle betrokken partijen.


Fijne meivakantie!

20 april 2020

Even geen 'huiswerk', alleen maar leuke dingen doen! Hier 14 ideeĆ«n om (thuis) te doen in de meivakantie. Wij wensen iedereen een fijne meivakantie! #stayhome šŸ’ŖšŸ»Fijne paasdagen!

10 april 2020

Iedereen alvast fijne paasdagen gewenst! šŸ£šŸŒøšŸ°We missen jullie!

7 april 2020

šŸ’– Lieve overblijfkinderen we missen jullie, hopelijk tot snel! šŸ’–

#staysafeNieuwe coronamaatregelen door het kabinet

3 april 2020

Op 31 maart heeft het kabinet besloten om de huidige coronamaatregelen te verlengen tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent dat onder andere de scholen ook na 6 april dicht blijven en er geen overblijven zal plaatsvinden. Deze verlenging valt precies tot in de meivakantie. De meivakantie is van 20 april tot en met 1 mei. Vanaf maandag 4 mei is de meivakantie voorbij. Of de scholen dan weer open gaan is afhankelijk of het kabinet opnieuw een besluit neemt over verlenging van de maatregelen. Dit besluit wordt uiterlijk dinsdag 21 april, een week voor 28 april genomen.


Scholingsbijeenkomsten 2019-2020 tot nader order uitgesteld

24 maart 2020

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die door het kabinet op maandag 23 maart zijn genomen in de aanpak van het coronavirus hebben we, in goed overleg met o.a. RiskCare Preventie, besloten dat de scholingsbijeenkomsten op dinsdag 7 april (locatie OBS De Kring) en donderdag 9 april (locatie OBS Berg) tot nader order worden uitgesteld.

Ons streven is om dit schooljaar de scholingsbijeenkomsten nog aan te bieden aan alle overblijfkrachten en overblijfcoordinatoren binnen onze organisatie. Dit is afhankelijk of het kabinet besluit om nieuwe maatregelen te nemen en hoelang de scholen gesloten zullen blijven.


Aanvullende maatregelen coronavirus

24 maart 2020

Op 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgenHet coronavirus en de gevolgen voor het overblijven

23 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Nederland en de rest van de wereld is in de greep van het coronavirus (COVID-19).

Zoals u weet heeft het kabinet in overleg met medisch specialisten en het RIVM besloten dat vanaf maandag 16 maart, alle basisscholen en kinderdagverblijven tot en met maandag 6 april gesloten zullen zijn. Wel vangen scholen en kinderdagverblijven momenteel kinderen op van ouders met vitale beroepsgroepen. Alle werknemers en vrijwilligers van Stichting Tussen de Middag zijn hierover ingelicht.

U kunt zich voorstellen dat dit besluit niet alleen u, de scholen en kinderendagverblijven treft, maar ook ons als overblijforganisatie. De afgelopen week hebben we dan ook voornamelijk gebruikt om een oplossing hiervoor te vinden. Tot en met 6 april wordt opvang geregeld door scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Een van de richtlijnen van scholen en Stichting Tussen de Middag is, het zo min mogelijk personen in een gebouw te huisvesten, om zo een eventuele verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het coronavirus treft ons allemaal. Het zijn bizarre tijden; een slechte droom waaruit we maar niet wakker worden. Scholen die gesloten zijn, elkaar niet meer de hand schudden, thuis werken en tegelijkertijd op onze kinderen letten, lege schappen in de supermarkt, maar ook dat kinderen geen onderwijs in een volle klas kunnen volgen en niet met elkaar kunnen spelen onder schooltijd. Gelukkig verandert deze coronacrisis ook onze manier van denken. Zo wordt er door al onze overblijfscholen momenteel volop ingezet op thuiseducatie. Wij als organisatie hopen dat deze crisis ook een positief effect zal hebben op onze maatschappij. Laten we meer naar elkaar omkijken en nog beter voor elkaar zorgen.

Als organisatie zitten we in zwaar weer. Onlangs heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor het behoudt van banen en de economie aangekondigd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden versoepelde belastingregelingen en compensatieregelingen. Ā Ā Ā Of Stichting Tussen de Middag hiervoor in aanmerking komt wordt momenteel onderzocht. Ondertussen heeft Stichting Tussen de Middag een aanvraag ingediend voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), voorheen de werktijdverkorting (WTV). Andere mogelijkheden zullen verder worden onderzocht door het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag.

Wij kunnen ons inbeelden dat u naar aanleiding van de maatregelen vanuit het kabinet en deze brief veel vragen heeft. We zullen in het vervolg van deze brief u daar een zo goed en eenduidig antwoord op proberen te geven.

Het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag is op donderdag 19 maart jl. bij elkaar gekomen voor een spoedoverleg omtrent de maatregelen vanuit het kabinet en de gevolgen hiervan voor het overblijven en Stichting Tussen de Middag.

Tijdens dit overleg zijn een aantal belangrijke besluiten genomen:

 • De 7e termijn (maart) en 8e termijn (april) overblijven wordt volledig geĆÆncasseerd
 • Stichting Tussen de Middag zal in een later stadium van dit schooljaar een tegemoetkoming of verrekening van de niet afgenomen overblijfmomenten laten plaatsvinden. Hoe dit precies gaat plaats vinden wordt duidelijk zodra de duur en de impact van deze situatie bekend is
 • Het 3e kwartaal incidenteel overblijven heeft normaliter een looptijd van begin februari tot eind april. Incidentele afnames tussen 16 maart tot en met 6 april, die zijn aangevraagd en goedgekeurd door Stichting Tussen de Middag en/of de overblijfcoƶrdinator, komen te vervallen en zullen niet in rekening worden gebracht
 • Nieuwe inschrijvingen en mutaties van het overblijfcontract per 1 maart, die reeds vĆ³Ć³r 16 maart zijn doorgegeven, zijn inmiddels verwerkt in ons systeem
 • Nieuwe inschrijvingen en mutaties van het overblijfcontract per 1 april, die reeds vĆ³Ć³r 16 maart zijn doorgegeven, zullen per 7 april worden verwerkt in ons systeem
 • Mutaties van het overblijfcontact, die tussen 16 maart en 6 april zijn doorgegeven, worden per 1 mei verwerkt in ons systeem i.v.m. de opzegtermijn van Ć©Ć©n kalendermaand
 • Opzeggingen van het overblijfcontract, die reeds vĆ³Ć³r 16 maart zijn doorgegeven, worden per 1 april verwerkt in ons systeem
 • Wij vragen u vriendelijk om het overblijfcontract gedurende de sluitingsperiode van de scholen niet te beĆ«indigen. Bij opzegging van het overblijfcontract vervalt de aanspraakmogelijkheid op tegemoetkoming en of verrekening van overblijfgelden in een later stadium

Stichting Tussen de Middag zal zo flexibel en coulant mogelijk omgaan met vragen en verzoeken van ouders/verzorgers.

We hebben bovenstaande besluiten genomen om het voortbestaan van Stichting Tussen de Middag veilig te stellen. Het zijn unieke en spannende tijden voor u als ouder/verzorger, maar ook voor ons als organisatie. Samen staan wij echter een stuk sterker!

We zullen alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten houden. We houden u via e-mail op de hoogte wat dit voor Stichting tussen de Middag betekent.

Wij verzoeken u naar aanleiding van deze brief geen contact op te nemen met onze overblijfcoƶrdinatoren, maar uw vragen te e-mailen naar: finance@stichtingtussendemiddag.nl.

We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

We rekenen op uw volste vertrouwen en begrip.

ā€œNever allow a crisis to go to waste. They are opportunities to do big things.ā€

Rahm Emanuel ā€“ Amerikaans politicus

Met vriendelijke groet,

Stichting Tussen de Middag


[Update] Voorzorgsmaatregelen coronavirus door Stichting Tussen de Middag

15 maart 2020

Vandaag heeft het kabinet in overleg met medisch specialisten en het RIVM besloten dat vanaf morgen, maandag 16 maart, alle basisscholen en kinderdagverblijven tot en met maandag 6 april gesloten zullen zijn. Wel willen scholen en kinderdagverblijven gezonde kinderen opvangen van ouders met cruciale beroepsgroepen. Gemeenten zullen nog bekijken om hoeveel kinderen het gaat en op welke plekken ze hen gaan opvangen. Zie voor alle cruciale beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wat de rol van Stichting Tussen de Middag als overblijforganisatie hierin is, is nog onduidelijk. Dit vergt voor ons als organisatie verdere afstemming en overleg met ons bestuur en onze overblijfscholen. De komende dagen zal het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag verschillende mogelijkheden bespreken en communiceren naar alle belanghebbenden. Tot zover onze berichtgeving. Wordt vervolgd.

Voorzorgsmaatregelen coronavirus door Stichting Tussen de Middag

15 maart 2020

Nederland en de rest van de wereld is in de ban van het coronavirus (COVID-19). Het kabinet heeft onlangs in een persconferentie aangegeven nieuwe maatregelen, gebaseerd op advies van het RIVM, te nemen: https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-klachten-evenementen-massaal-afgelast.html.

Momenteel zijn de scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang nog gewoon open. Kinderen en jongeren zouden niet de groep met de hoogste risicoā€™s vormen. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Bij verkoudheid, hoesten of koorts worden ouders echter geacht hun kinderen thuis te houden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overlegt vandaag, zondag 15 maart, met onder meer de Federatie Medisch Specialisten (FMS), verschillende ziekenhuisorganisaties en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het openhouden van scholen. De situatie kan morgen dus weer anders zijn dan vandaag. Mocht vanuit dit spoedoverleg een belangrijk besluit komen dan zullen we u opnieuw hierover informeren.

Naast dat iedere school voorzorgsmaatregelen heeft getroffen zullen wij als overblijforganisatie de volgende voorzorgsmaatregelen treffen, indien al onze scholen open blijven, dit in de lijn van de gestelde richtlijnen door het kabinet:

 • De overblijfcoƶrdinator ziet er op toe dat vĆ³Ć³r en na het overblijven de handen door alle overblijfmedewerkers goed worden gewassen. De overblijfcoƶrdinator zorgt voor zeep
 • De overblijfcoƶrdinator monitort de overblijfkrachten op evt. gezondheidsklachten. We verwachten van de overblijfkracht met gezondheidsklachten dit direct te melden bij de overblijfcoƶrdinator. Bij (milde) verkoudheidsklachten of andere gezondheidsklachten blijft de overblijfkracht, in overleg met de overblijfcoƶrdinator, thuis
 • Overblijfkrachten in de risicogroep (70+, mensen met hart- en vaatziekten, mensen die medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt is, diabetespatiĆ«nten en mensen met een hoge bloeddruk) blijven, in overleg met de overblijfcoƶrdinator, thuis
 • We schudden geen handen (ook niet van kinderen), ā€˜high fivesā€™ etc. worden ook niet gegeven. Fysiek contact wordt zoveel mogelijk gemeden
 • Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog
 • We gebruiken papieren zakdoekjes
 • Er worden voorlopig geen binnen activiteiten tijdens het overblijven georganiseerd. Alleen bij slecht weer blijft iedereen binnen
 • De inzet van (klein) spelmateriaal wordt voorlopig beperkt. Denk hierbij aan: foamballen, springtouwen, knikkers, constructiemateriaal, etc.
 • Voorlopig zullen alle bijeenkomsten, geplande overleggen en afspraken doorgaan. Waaronder de scholingsbijeenkomsten op dinsdag 7 april en donderdag 9 april 2020.

De voorzorgsmaatregelen binnen onze organisatie gelden tot en met 31 maart 2020. We hopen op deze manier de richtlijnen van het kabinet en onze overblijfscholen zoveel mogelijk te volgen en een mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen.

We hebben hier te maken met een unieke situatie. Waarbij bovenstaande maatregelen binnen onze organisatie kunnen leiden tot een grotere uitval van overblijfkrachten en overblijfcoƶrdinatoren. We hopen op het begrip vanuit de schooldirecties en ouders/verzorgers hiervoor.

Voor meer informatie vanuit de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederlandWinnaars tekenwedstrijd: Ontwerp je eigen knuffel

6 maart 2020

De winnaars van de tekenwedstrijd ‘ontwerp je eigen knuffel’ zijn bekend!

Na lang wikken en wegen is het de jury eindelijk gelukt om uit zo’n bijna 100 inzendingen drie winnaars uit groep 1 & 2, groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 te selecteren.

De drie winnaars van de ‘ontwerp je eigen knuffel’ tekenwedstrijd zijn:
Categorie groep 1 & 2: Julie Kusters – groep 1A – OBS Berg
Categorie groep 3 t/m 5: Julie Linssen – groep 4A – BS de WereldSter
Categorie groep 6 t/m 8: Liv Rijstenbil – groep 7-8 – BS de Lindegaerd

Winnaars van de ‘ontwerp je eigen knuffel’ tekenwedstrijd van harte gefeliciteerd! Jullie tekeningen zijn door de jury uitgekozen omdat jullie ontwerpen het creatiefste, origineelste en mooiste van alle inzendingen waren! Jullie mogen ontzettend trots zijn!

De kinderen die niet hebben gewonnen mogen ook ontzettend trots zijn. Een schrale troost voor deze kinderen, jullie hebben het de jury in ieder geval ontzettend lastig gemaakt! In het volgende Het Tussendoortje, het overblijfmagazine van Stichting Tussen de Middag, zullen alle inzendingen een eervolle vermelding krijgen.

De ouders van de drie winnaars zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De plucheknuffels zijn gemaakt door Friemel & Frunnik en worden binnenkort overhandigd aan de drie winnaars op de school!Tekenwedstrijd: Ontwerp je eigen knuffel

13 februari 2020

Bijna zo’n 100 (!) inzendingen hebben we ontvangen voor de ‘ontwerp je eigen knuffel wedstrijd’! Allemaal stuk voor stuk ontzettend mooi getekend, fantasierijk, creatief en origineel. Super knap gedaan allemaal!
De jury had een flinke kluif om de drie mooiste tekeningen van groep 1 & 2, groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 uit te kiezen. Na lang overleg zijn we uiteindelijk toch tot een besluit gekomen. De winnaars zijn inmiddels bij ons bekend, maar jullie moeten nog heel even wachten op de uitslag. De ouders van de drie winnende kinderen en ontwerptekeningen worden na Carnaval door Stichting Tussen de Middag geïnformeerd. De plucheknuffels worden hierna persoonlijk aan alle drie de winnaars op school overhandigd.
De knuffels worden gemaakt door: Friemel & Frunnik
Fijne feestdagen!

20 december 2019

Stichting Tussen de Middag wenst iedereen prettige kerstdagen 🎄 en een gelukkig nieuwjaar! 🎇Fijne Sinterklaasavond!

5 december 2019Tekenwedstrijd: Ontwerp je eigen knuffel

29 november 2019

Stichting Tussen de Middag bestaat inmiddels 5 jaar. Daarom is het tijd voor een tekenwedstrijd!

Wat is de bedoeling?

Teken een fantasiefiguur die je zou graag laten ontwerpen tot een heuse pluche knuffel! Dit kan van alles zijn, zoals bijv.: een beeldschone prinses, een vuurspuwende dino met vier ogen, een olifant met regenboogkleuren of een schattige paarse teddybeer! Gebruik je fantasie en wees origineel, je kunt het namelijk zo gek niet bedenken!

Wie mag meedoen aan deze wedstrijd?

Alle kinderen die overblijven bij Stichting Tussen de Middag. Van jong tot oud en van groep 1 t/m 8!

Wie kan er iets winnen?

Uit alle inzendingen zal door een vakkundige jury uiteindelijk drie winnaars worden gekozen. Een winnaar uit de onderbouw (groep 1 & 2), een winnaar uit de middenbouw (groep 3, 4 & 5) en een winnaar uit de bovenbouw (groep 6, 7 & 8 )van al onze overblijfscholen.

Wat kan ik winnen?

Je wint je eigen ontwerp als pluche knuffel!

Waar moet ik verder rekening mee houden?

Ontwerp één fantasie figuur op A4 papier. Dit mag met potlood, stift, verf, wasco of ander tekengerei. Vergeet niet bij je tekening je naam, je school en je groep te schrijven. Dit kun je ook door je ouders laten doen.

Tot wanneer kan ik meedoen?

We ontvangen graag je inzending vóór 31 januari 2020. Je hebt dus nog even de tijd hiervoor. Je inzending, onder vermelding van je volledige naam, school en groep, kun je inleveren bij de overblijfcoördinator van je school of door je ouders op laten sturen naar hettussendoortje@stichtingtussendemiddag.nl. Per overblijfkind kan er één inzending worden gedaan.

Wanneer weet ik of ik heb gewonnen?

De ouders van de drie winnaars zullen eind februari 2020 worden benaderd door Stichting Tussen de Middag. Vervolgens worden de pluche knuffels persoonlijk aan de winnaars overhandigd. De winnaars, met de daar bijbehorende ontwerpen en knuffels worden gepubliceerd in het volgende Het Tussendoortje!

De knuffels worden gemaakt door: Friemel & Frunnik

https://www.facebook.com/FriemelenFrunnik/


Heel veel plezier en succes gewenst!


BHV diploma

29 november 2019

Weer twee overblijfcoördinatoren van Stichting Tussen de Middag opgeleid tot BHV (bedrijfshulpverlener)! Gefeliciteerd Sandra Heijnens (BS Heilig Hart) & Audrey Beekman (BS de Lindegaerd) met het behalen van jullie BHV diploma!Happy Halloween!

31 oktober 2019

👻🎃Goede doelen TDM Challenge bekend!

22 oktober 2019

In de TDM Challenge schooljaar 2019 – 2020 wordt er weer door alle overblijfscholen van Stichting Tussen de Middag gestreden voor een goed doel. Voor welke goed doel speelt jouw overblijfschool?

Klik hier voor informatie over de TDM Challenge 2019 - 2020Fijne herfstvakantie!

11 oktober 2019

Iedereen een fijne herfstvakantie 🍂 gewenst!

fijne herfstvakantie


TDM Challenge 2019 - 2020

1 oktober 2019

De TDM Challenge staat weer op het punt om te beginnen! En deze editie is wel heel erg bijzonder. Dit is namelijk de 5 jarige jubileum editie van de TDM Challenge! Alle leukste, coolste en spannendste challenges van de afgelopen jaren komen dit schooljaar weer terug!

Uiteraard zullen al onze overblijfscholen weer strijden voor een goed doel. De winnaar van de TDM Challenge doneert het aantal punten, omgerekend naar euro’s, naar het gekozen goede doel. Daarbij verdubbelt Stichting Tussen de Middag het bedrag! Het goede doel waarvoor iedere school heeft gekozen wordt binnenkort bekend gemaakt.Donatie TDM Challenge 2018 - 2019

13 september 2019

Op donderdag 12 september werd op OBS De Kring tijdens het overblijven de ‘TDM Challenge donatie’ door een aantal kinderen officieel aan de Dierenambulance Limburg Zuid overhandigd.

De cheque van maar liefst €158 werd met veel plezier door de medewerkers van de Dierenambulance in ontvangst genomen!

We zijn er van overtuigd dat dit mooie bedrag door Dierenambulance Limburg Zuid goed zal worden besteed!

donatie stichting tussen de middag dalz


Overblijven op BS de Lindegaerd

9 september 2019


Na de herfstvakantie organiseert Stichting Tussen de Middag het overblijven op basisschool De Lindegaerd in Meerssen/Rothem!

Samen met een overblijfteam dragen wij er zorg voor dat het overblijven op basisschool De Lindegaerd op een leuke en fijne manier verloopt.

Heeft u affiniteit met kinderen en lijkt het u leuk (of kent u iemand) om na de herfstvakantie tijdens een of meerdere overblijfmomenten mee te helpen tijdens het overblijven op BS de Lindegaerd? Neem dan gerust contact met ons op via tussendemiddag@stichtingtussendemiddag.nl. Als overblijfkracht op BS de Lindegaerd helpt u mee tijdens het overblijven op vrijwillige basis. Hier staat een vrijwilligersvergoeding van €6,75 per overblijfmoment tegenover. Wanneer u zelf kinderen hebt die overblijven, dan blijven zij gratis over op de dag dat u overblijfkracht bent.

Stichting Tussen de Middag en De Lindegaerd verheugen zich op deze toekomstige samenwerking!


Extra maatregelen tijdens het overblijven i.v.m. hitte

26 augustus 2019

Vandaag en morgen zal de temperatuur in Nederland de grens van 30 graden bereiken en overschrijden.

Wat betekent dit voor het overblijven en waar zorgt Stichting Tussen de Middag voor?
- Wij zorgen voor voldoende (drink)water voor de kinderen die overblijven.
- Wij zorgen ervoor dat kinderen de mogelijkheid krijgen om binnen te blijven tijdens het overblijven.
- Wij zullen alert zijn op dat kinderen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.                                                                   

Wat verwachten wij van de ouders en/of verzorgers?
- Smeer uw kind(eren) 's morgens alvast goed in met zonnebrandcrème. Geef uw kind(eren) ook zonnebrandcrème mee, zodat kinderen voor het overblijven zichzelf kunnen insmeren of ingesmeerd kunnen worden.
- Geef uw kind(eren) eventueel een zonnehoed of petje en een extra flesje water mee. Dit flesje kunnen kinderen voor/tijdens het overblijven bijvullen.
- Geef uw kind(eren) een handdoek mee i.v.m. mogelijke waterspelletjes tijdens het overblijven.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Back to school!

19 augustus 2019

De zomervakantie is voorbij! We gaan weer naar school... en blijven weer over! 🍎

Back to school


Fijne zomervakantie!

5 juli 2019

Namens al onze overblijfteams & Stichting Tussen de Middag wensen we alle kinderen en hun ouders een hele fijne zomervakantie! Tot volgend schooljaar!

zomervakantie


Stichting Tussen de Middag 5 jaar!

27 juni 2019

'🥳 Hiep Hiep Hoera! 🥳 Stichting Tussen de Middag bestaat vandaag 5️ jaar! 🎉 Rede voor een feestje! Houd daarom onze Facebook pagina, Twitter pagina en website in ons jubileumjaar goed in de gaten voor te gekke acties! 🎁

stichting tussen de middag


Extra maatregelen tijdens het overblijven i.v.m. hitte

21 juni 2019

De volgende week zal de temperatuur in Nederland de grens van 30 graden bereiken en overschrijden.

Wat betekent dit voor het overblijven en waar zorgt Stichting Tussen de Middag voor?
- Wij zorgen voor voldoende (drink)water voor de kinderen die overblijven.
- Wij zorgen ervoor dat kinderen de mogelijkheid krijgen om binnen te blijven tijdens het overblijven.
- Wij zullen alert zijn op dat kinderen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.                                                                   

Wat verwachten wij van de ouders en/of verzorgers?
- Smeer uw kind(eren) 's morgens alvast goed in met zonnebrandcrème. Geef uw kind(eren) ook zonnebrandcrème mee, zodat kinderen voor het overblijven zichzelf kunnen insmeren of ingesmeerd kunnen worden.
- Geef uw kind(eren) eventueel een zonnehoed of petje en een extra flesje water mee. Dit flesje kunnen kinderen voor/tijdens het overblijven bijvullen.
- Geef uw kind(eren) een handdoek mee i.v.m. mogelijke waterspelletjes tijdens het overblijven.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Nationale Buitenspeeldag - woensdag 12 juni 2019

13 juni 2019

Op woensdag 12 juni was het Nationale Buitenspeeldag!

Het doel van de Nationale Buitenspeeldag is het promoten van buitenspelen in plaats van binnen voor de tv hangen of te gamen. Zelfs de tv-zender Nickelodeon ging die dag op zwart!

Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must voor ieder kind! Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. En dat is allemaal voor de volle 100% tot uiting gekomen op de buitenspeeldag waar Stichting Tussen de Middag een van de sponsoren was.


De buitenspeeldag in de wijk Hoogveld (Sittard) was ondanks de slechte weersvoorspelling een groot succes! Een half uur voor de start klaarde de lucht op en werd het prima vertoeven in het park ‘Hof van Onthaasting’.
Ruim 300 kinderen tussen de drie en 13 jaar oud hebben tijdens deze middag genoten van diverse attracties, waaronder de door Stichting tussen de Middag aangeboden ‘skippy slang race’!


Dit geheel naar de visie van Stichting Tussen de Middag, plezier hebben, bewegen, samenwerken en buitenspelen!

buitenspeeldag 2019


Feest!

6 juni 2019

Wat een feest tijdens de overblijf vandaag! 🎉Het zal niemand zijn ontgaan dat het vandaag Nationale Overblijfdag is. De dag waarop alle overblijfkrachten van Stichting Tussen de Middag in het zonnetje zijn gezet! Nogmaals dank voor jullie tomeloze inzet tijdens het overblijven namens ons allen!

Nationale overblijfdag


Nationale Overblijfdag 2019

6 juni 2019

Beste overblijfkrachten van Stichting Tussen de Middag,

Het is vandaag Nationale overblijfdag! De dag waarop overblijfkrachten door het hele land in het zonnetje worden gezet.

nationale overblijfdag

Het overblijven is veel meer dan alleen ‘oppassen’, ‘een beetje rondlopen’ en ‘de kinderen entertainen’.
Het is een vak apart! Jullie meerwaarde tijdens het overblijven is van groot belang voor ieder kind. Mede door jullie aanwezigheid blijven kinderen op een plezierige manier over, voelen kinderen zich veilig en geborgen en kunnen kinderen hierdoor zichzelf zijn! Dit draagt uiteindelijk bij aan de ontwikkeling van ieder kind!

Het is bijna niet samen te vatten wat jullie voor de kinderen tijdens het overblijven betekenen. Vandaar dat we op ludieke wijze een bingokaart voor jullie hebben samengesteld. Op deze kaart vinden jullie herkenbare situaties en voorbeelden van tijdens het overblijven. Zelfs deze bingokaart zegt nog niet alles, maar hopelijk laat deze kaart wel zien dat het overblijven veel meer is dan alleen ‘op kleintjes letten’.

tussen de middag bingo

Stichting Tussen de Middag is erg dankbaar dat jullie tijdens het overblijven er voor de kinderen, de school, de ouders en voor ons als organisatie zijn!

Heel erg BEDANKT! 👍🏻
Namens Stichting Tussen de Middag


Opa & Oma dag!

4 juni 2019

Het is vandaag Opa en Oma dag! Opa en Oma dag is in het leven geroepen om met elkaar te genieten van de bijzondere band die grootouders met hun kleinkind(eren) hebben en als blijk van waardering. Het is geen dag zijn waarop het gewoon wordt om opa’s en oma’s te overladen met cadeaus; géén commercieel feest! Het gaat juist om het samenzijn en op deze manier even stil te staan bij de rol die grootouders vaak spelen bij de opvoeding van een kind. Ook tijdens het overblijven is de rol van grootouders van zeer grote waarde voor kinderen!

Wist u dat? Kleinkinderen gratis bij Stichting Tussen de Middag mogen overblijven als hun opa of oma tussen de middag als overblijfkracht meehelpt?


Bent u grootouder, heeft u affiniteit met kinderen en lijkt het u leuk om tijdens een of meerdere overblijfmomenten mee te helpen tijdens het overblijven? Neem dan gerust contact met ons op via: tel.: 06-205210 25 of via e-mail: tussendemiddag@stichtingtussendemiddag.nl.

Bron: www.opanoma.nl


Nationale Overblijfdag 2019 - Donderdag 6 juni

31 mei 2019

Nog 6 nachtjes slapen...

Nationale Overblijfdag 2019


Pilot samenwerking RiskCare Preventie

17 mei 2019

In navolging van de scholingsbijeenkomsten voor alle overblijfteams van Stichting Tussen de Middag zijn we onlangs een pilot gestart tijdens het overblijven in samenwerking met RiskCare Preventie. In mei zijn we hiermee begonnen op OBS De Kring en BS Heilig Hart en in juni zullen we hiermee starten op BS Sint-Pieter.

RiskCare Preventie biedt opvoeders en professionals de tools, het gedachtegoed en de werkwijze om het uiterste uit het potentieel van ieder kind te halen. Want in ieder kind schuilt talent en ambitie. Kinderen verdienen alleen de kans om dit talent te ontwikkelen op het tempo en het niveau dat bij hun past. RiskCare Preventie kruipt om die reden samen in de huid van het kind om vanuit successen, plezier en vertrouwen te komen tot het doel dat samen wordt opgesteld.


Rick Romkens van RiskCare Preventie neemt tijdens het overblijven de overblijfkinderen én overblijfteams mee in hun visie en aanpak en zal vooral veel praktische voorbeelden geven van bewegen op het schoolplein. Hierin neemt Rick een aantal elementen mee die tijdens de scholingsbijeenkomsten aanbod zijn gekomen, zoals; het creëren van eigenaarschap bij kinderen, de kracht van krijt, de indeling van het schoolplein in sociale emotionele zones, hoe ‘kruip je in de huid van het kind’, hoe kun je ervoor zorgen dat je geen ‘politieagentje hoeft te spelen’ en hoe stimuleer je kinderen om in beweging te komen.

Riskare Preventie

Rick zal maatwerk bieden in de visie van Stichting Tussen de Middag en ten aanzien van hetgeen hij ziet gebeuren en welke behoeftes er liggen vanuit de overblijfkrachten.

We zijn erg benieuwd naar de betrokkenheid en de reacties van de kinderen én de overblijfteams!

Meer informatie over RiskCare Preventie vindt u hier: www.riskcarepreventie.nl


Nova

29 april 2019

Hiep hiep hoera! Onze lieftallige collega Eline Koenen is afgelopen nacht bevallen van een prachtige dochter! Ze heet voluit Nova Joy Suzy Smits. Moeder en dochter maken het goed. Hartelijke gefeliciteerd Eline, Mike en Nena namens Stichting Tussen de Middag!BHV herhalingstraining

16 april 2019

Zo nu en dan pleisters plakken, schaafwondjes verzorgen, bulten koelen hoort ook bij de TSO, maar gelukkig zijn al onze vaste overblijfcoördinatoren weer bijgeschoold tot Bedrijfshulpverlener!Zwangerschapsverlof overblijfcoördinator BS de WereldSter

12 april 2019

Vrijdag 19 april 2019 is de laatste werkdag van overblijfcoördinator Eline Koenen op BS de WereldSter. Eline gaat dan met zwangerschapsverlof. Het verlof duurt tot begin augustus 2019 en daardoor zal Eline pas na de zomervakantie terugkeren als coördinator van de TSO.

Na de meivakantie zal zij vervangen worden door Nicole Ramakers. Nicole is momenteel al vier dagen in de week overblijfkracht en was vorig schooljaar ook waarnemend overblijfcoördinator op BS op 't Hwagveld.

Bij vragen of bijzonderheden omtrent het overblijven kunt u na de meivakantie tot aan eind dit schooljaar bij Nicole terecht.

Tel.: 06 – 125 704 18

bsdewereldster@stichtingtussendemiddag.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


Overblijven op BS Heilig Hart

21 maart 2019

Na de meivakantie in schooljaar 2018-2019 is de organisatie van het overblijven op basisschool Heilig Hart in Sibbe in handen van Stichting Tussen de Middag.

Vier overblijfmomenten per week zorgt een team van overblijfkrachten en een overblijfcoördinator, Sandra Heijnens, ervoor dat het overblijven op BS Heilig Hart op een prettige manier verloopt. Het overblijfteam draagt zorg voor het welzijn van de kinderen, houdt toezicht tijdens het overblijven, organiseert en begeleid activiteiten, assisteert de leerkracht tijdens het eetmoment in groep 1 t/m 4, voert lichte huishoudelijk werkzaamheden uit en draagt zorg voor een goede overdracht naar de overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator is tijdens ieder overblijfmoment aanwezig en bij de overblijfcoördinator kunnen kinderen en ouders terecht met vragen m.b.t. het overblijven.

Stichting Tussen de Middag en basisschool Heilig Hart verheugen zich op een fijne samenwerking!

Stichting Tussen de Middag BS Heilig Hart


Scholingsbijeenskomst 'beweegplezier'

8 februari 2019

De afgelopen week hebben alle vrijwillige overblijfkrachten en (vervangende) overblijfcoördinatoren van Stichting Tussen de Middag de scholingsbijeenkomst ‘beweegplezier’ gevolgd.

De scholingsbijeenkomsten werd gegeven door Jeroen Matthes (programmamanager & motorisch remedial teacher) van RiskCare Preventie.

De scholing ging o.a. over hoe je kinderen in beweging kunt krijgen, waarbij ze plezier hebben, successen behalen en zich verder kunnen ontwikkelen. Waarom de indeling van het schoolplein zo cruciaal is? Hoe je eigenaarschap en verantwoordelijkheid geeft aan kinderen en waarom het zo belangrijk is om ‘in de huid te kruipen’ van kinderen. Kortom, do you think like a child or an adult?


Het waren twee zeer inspirerende, leerzame en interessante scholingsbijeenkomsten. Alle overblijfteams waren erg enthousiast en konden niet wachten om de theorie in de praktijk te brengen. Daarbij heeft iedereen weer voldoende handvatten gekregen om op voort te borduren tijdens het overblijven!

Scholingsbijeenkomst Stichtng Tussen de Middag Riskcare PreventieScholingsbijeenkomst Stichtng Tussen de Middag Riskcare PreventieScholingsbijeenkomst Stichtng Tussen de Middag Riskcare Preventie


Coördinatoren bijeenkomst

24 januari 2019

Wat een inspirerende coördinatoren bijeenkomst! Ter voorbereiding op de scholingsbijeenkomsten voor al onze overblijfmedewerkers begin februari. Deze bijeenkomst ging voornamelijk over hoe zet je kinderen én volwassenen in beweging tijdens het overblijven.

De bijeenkomst werd gegeven door Jeroen Matthes (programma manager en motorisch remedial teacher) van Riskcare Preventie, gespecialiseerd op het gebied van o.a. bewegen en gezonde voeding!

bijeenkomst Stichtng Tussen de Middag Riskcare Preventie


Fijne feestdagen!

20 december 2018Fijne pakjesavond!

5 december 2018

Wij van Stichting Tussen de Middag wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne pakjesavond! 🎁Muzikaal overblijven op BS de Bron

29 november 2018

Na een carrousel van muziek gepresenteerd door Artamuse op een maandagochtend op BS Brede School de Bron hebben kinderen zich aangemeld voor een vijftal muziekinstrumenten. De elektrische gitaar, de mandoline, de pBone, de trompet en de cajon boden plaats voor in totaal 47 kinderen tijdens het overblijven. De instrumenten werden een maand, twee keer per week bespeeld, de kinderen hebben het aangeleerde gepresenteerd tijdens een optreden voor de hele school. De kinderen konden na acht lessen noten lezen en een volledig nummer spelen. Acht van de 47 kinderen hebben gekozen voor een vervolg van de muzieklessen tijdens het overblijven. Zij vormen nu een groep van trompetspelers en pBone artiesten. De lessen worden gegeven door muziekdocenten van Artamuse.

In januari 2019 start een nieuwe groep kinderen op vier verschillende instrumenten. De basgitaar, de cajon, het keyboard en zang staan deze keer op het punt van beginnen. Door op deze manier muzieklessen aan te bieden kunnen de kinderen ervaren of een bepaald instrument en het volgen van muziekles bij ze past.

Muzieklessen zijn vaak een kostbare aangelegenheid waardoor het prettiger is ervaring op te doen. De kinderen kunnen op deze manier ervaren wat muziekles voor hun zelf betekent en welk talent ze daarvoor hebben.
Aan de bak dag voor SOS Kinderdorpen - OBS Berg

26 oktober 2018

Het rook donderdag 25 oktober heerlijk op OBS Berg, naar..."Aan de bak dag voor SOS Kinderdorpen"! Iedereen liep te watertanden door het gebouw. Maar liefst 87 cupcakes zijn besteld en werden o.a. tijdens het overblijven versierd door de kinderen uit groep 5/6.

En wat een prachtexemplaren hebben de kinderen gemaakt! Van Monsters tot lieflijke gezichtjes! Er is naar hartenlust versierd en gewerkt om de cupcakes zo mooi mogelijk te maken. Iedere bestelling werd persoonlijk en met liefde gemaakt door het eigen kind, vervolgens mooi ingepakt en met een bedankbriefje keurig mee naar huis genomen.

Wij zagen stralende, verraste gezichten en heel veel creativiteit! Het was een top middag en we weten zeker dat iedereen heeft genoten bij het maken en het oppeuzelen van deze lekkernijen.

Wat we hebben opgehaald? Maar liefst €145! Wat een super mooi bedrag! Hiermee hebben we ons steentje aan een betere wereld bijgedragen. Bedankt allemaal!Goede doelen TDM Challenge 2018 - 2019

18 oktober 2018

Iedere overblijfschool van Stichting Tussen de Middag gaat de challenge aan voor een goed doel. Het goede doel waarvoor wordt gestreden is zorgvuldig door een aantal overblijfkinderen van iedere school voorafgaand aan de TDM Challenge uitgekozen.

De winnaar van de TDM Challenge doneert het aantal punten, omgerekend naar euro’s, naar dit goede doel! Daarbij verdubbelt Stichting Tussen de Middag het bedrag!

Voor meer informatie over de goede doelen waarvoor wordt gestreden:

www.opkikker.nl

www.dalz.nl

www.stichtingveiligonderwijs.nl

www.kika.nl

www.cruyff-foundation.org

We wensen alle overblijfscholen van Stichting Tussen de Middag héél veel plezier en succes! 💪🏻🤩

TDM Challenge Stichting Tussen de Middag


Fijne herfstvakantie!

12 oktober 2018

Iedereen een fijne herfstvakantie gewenst!


TDM Challenge 2018 - 2019

12 oktober 2018

Na de herfstvakantie start de TDM Challenge weer!

Iedere maand strijden op alle scholen van Stichting Tussen de Middag overblijfkinderen in de TDM Challenge! Bij iedere TDM Challenge kunnen er punten worden verdiend. De overblijfschool die op het einde van het schooljaar het meest aantal punten bij elkaar heeft gespeeld ontvangt de 'gouden’ TDM Challenge bokaal!

Daarbij speelt iedere overblijfschool voor een goed doel. Het goede doel waarvoor wordt gestreden is zorgvuldig door een aantal overblijfkinderen van iedere school voorafgaand aan de TDM Challenge uitgekozen. De goede doelen worden binnenkort bekend gemaakt!

De winnaar van de TDM Challenge doneert het aantal punten, omgerekend naar euro’s, naar dit goede doel! Daarbij verdubbelt Stichting Tussen de Middag het bedrag!Weer naar school!

20 augustus 2018

Wij gaan weer naar school! We wensen iedereen een leerzaam, leuk, plezierig en gezellig school -en overblijfjaar!Fijne zomervakantie!

6 juli 2018

Stichting Tussen de Middag wenst iedereen een hele fijne zomervakantie! Tot volgend schooljaar!Eindstand TDM Challenge 2017 - 2018

4 juli 2018

Hier is hij dan! De langverwachte einduitslag van de TDM Challenge schooljaar 2017 - 2018!

Iedereen super goed gedaan en gestreden! Volgend schooljaar zullen er weer nieuwe TDM Challenges zijn!Beëindiging samenwerking OBS de Regenboog en Stichting Tussen de Middag

4 juli 2018

OBS de Regenboog heeft ervoor heeft gekozen om vanaf volgend schooljaar de samenwerking met Stichting Tussen de Middag te beëindigen. De school heeft namelijk ervoor gekozen om vanaf schooljaar 2018 - 2019 over te gaan naar een continurooster. Het overblijfteam en Stichting Tussen de Middag zijn erg dankbaar het overblijven op OBS de Regenboog de afgelopen vier schooljaren te hebben mogen verzorgen en de kinderen tussen de middag hopelijk een fijne en plezierige tijd hebben laten beleven.

Wij willen u hartelijk danken voor het door u in ons gestelde vertrouwen.


Afscheid Ine Schreurs

4 juli 2018

Voordat ik bij BS Sint-Pieter in schooljaar 2016 - 2017 als vaste overblijfcoördinator werd aangesteld ben ik bij Stichting Tussen de Middag begonnen als vervangend overblijfcoördinator. Op BS Sint-Pieter was al een fijne en hechte groep overblijfkrachten aanwezig. Toch vond ik het heel spannend, maar ook een leuke uitdaging om samen met het overblijfteam het overblijven verder gestalte te geven. De afgelopen twee jaar hebben we dan ook met z’n allen een stevig fundament neergezet waar verder op gebouwd kan worden. Wat is de tijd omgevlogen! Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zal ik niet meer werkzaam zijn als overblijfcoördinator op BS Sint-Pieter en deel uitmaken van Stichting Tussen de Middag. Ik heb namelijk een vaste aanstelling bij een andere kinderopvangorganisatie aangeboden gekregen en ik kan hierdoor mijn werk bij Stichting Tussen de Middag niet meer combineren. Met pijn in mijn hart neem ik dan ook afscheid van alle lieve kinderen, medewerkers van school, de ouders, collega’s van Stichting Tussen de Middag en zeker niet te vergeten ‘mijn’ enthousiast team van overblijfvrijwilligers! Ik kan terugkijken op een schitterende, fijne en leerzame tijd op BS Sint-Pieter! Ik wens iedereen het beste, maar vooral de overblijfkinderen, gezellige, leuke sportieve, bijzondere en leerzame overblijfmomenten toe! Hopelijk snel tot ziens!

‘T GEIT UUCH GOOD, KOMPLIMINTE VAAN INE!
Privacywet

1 juli 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacy gevoelige informatie en gegevens van u en uw kind wordt door Stichting Tussen de Middag opgeslagen in een volledig afgeschermd en beveiligd computersysteem. Het inschrijfformulier en Doorlopende Machtiging SEPA-formulier wordt bewaard in een klapper in een afsluitbare ruimte en/of kast. De (kind)gegevens op het inschrijfformulier zijn niet bestemd voor derden. Afzonderlijk de overblijfcoördinator en/of Stichting Tussen de Middag heeft toegang tot deze gegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang u en uw kind gebruik maken van ons overblijfaanbod. Nadat uw kind de school en/of het overblijven heeft verlaten worden alle gegevens uit ons systeem verwijderd en vernietigd uit onze administratie. Indien er sprake is van datalekkage dan maakt de overblijfcoördinator direct hiervan een melding bij de directie van Stichting Tussen de Middag. De financiële administratie wordt zeven jaar bewaard, maar uitsluitend de betalingen aan Stichting Tussen de Middag betreft. De Belastingdienst eist namelijk een bewaarplicht van zeven jaar van de financiële boekhouding.

Wijzigingen omtrent foto en video gebruik van uw kind door Stichting Tussen de Middag, uitwisseling van informatie tussen school en de overblijfcoördinator over uw kind en bijzonderheden en medische gegevens omtrent uw kind, dient u door te geven aan de overblijfcoördinator en/of Stichting Tussen de Middag. Het actualiseren van de aandachtspunten van uw kind dient namelijk te worden aangepast of verwijdert in onze administratie. Dit is in het belang van de gezondheid, veiligheid en privacy van uw eigen kind.


Nationale overblijfdag 2018!

7 juni 2018

Lieve overblijfkracht,

Ik vind het fijn dat jij er bent

Iemand die mij heel goed kent

Samen eten en spelen

Met jou hoef ik me nooit te vervelen

Iedere dag is weer een feest

Als jij weer bij het overblijven bent geweest
Nog 7 nachtjes slapen...

31 mei 2018

en dan is het... Nationale overblijfdag!

De dag waarop de overblijfkrachten van de basisscholen in het zonnetje worden gezet! ☀️Stichting Tussen de Middag en Maastricht Sport een sportief duo!

5 maart 2018

Stichting Tussen de Middag gaat een samenwerking aan met Maastricht Sport. Vanaf maart 2018 tot het einde van dit schooljaar, zal tijdens het overblijven op BS Sint-Pieter iedere dinsdag een vakkracht van Maastricht Sport worden ingezet. Deze vakkracht zal verschillende sport en spel activiteiten aanbieden voor de overblijfkinderen. Hierdoor zijn de kinderen nog meer in beweging, dat uiteindelijk bijdraagt aan een sportief en gezond klimaat in en rond de school.


Stichting Tussen de Middag is erg verheugd met deze sportieve samenwerking met Maastricht Sport!


Overblijven op BS op 't Hwagveld

8 januari 2018

Vanaf maandag 8 januari organiseert Stichting Tussen de Middag het overblijven ook op BS op 't Hwagveld in Meerssen!Fijne feestdagen!

22 december 2017

Beste ouders en/of verzorgers,

Stichting Tussen de Middag wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! We maken van 2018 een schitterend overblijfjaar!De WereldSter

17 november 2017

Basisschool De Gansbeek en basisschool Op ’t Hwagveld zijn gelegen in de kern Meerssen. In 2018 zullen de scholen onder één dak worden samengevoegd.

“Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Veiligheid is de basis van alle leren. Regels, consequent zijn en voorspelbaarheid zorgen voor rust in de school. De methodische aanpak van de Kanjertraining ondersteunt ons daarbij. Naast de aandacht voor het cognitieve (het leren) besteden we daarom ook aandacht aan de sociale, emotionele, motorische, creatieve en culturele vaardigheden. Het bevorderen en inzetten van hedendaagse 21-eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossingsvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering kan in dit type onderwijs worden waargemaakt. We werken met de kinderen van nu, de wereldburgers van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen van nu een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van morgen. Het is van groot belang dat onze kinderen zich ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige mensen. Daar levert onze school een bijdrage aan”. Bron: www.kindcentrum-meerssen.nl

Op 12 mei 2017 werd de naam van het kindcentrum bekendgemaakt, namelijk: De WereldSter. “We verheugen ons al om samen te komen. De WereldSter verwelkomt al onze sterren; de wereldburgers van morgen!”


Gedurende de realisatie en het proces van het kindcentrum in Meerssen is Stichting Tussen de Middag nauw betrokken geweest. Stichting Tussen de Middag zal dan ook vanaf de start van de fusie het overblijven op De WereldSter gaan verzorgen. Na de kerstvakantie zal Stichting Tussen de Middag het overblijven op BS op ‘t Hwagveld organiseren.


Artamuse tijdens overblijven op BS Brede School de Bron

6 november 2017

“Muziek maakt slim, en het is gewoon super leuk. Zeker als je het samen doet!” - Artamuse

Door het uitzonderlijk lekkere weer van de afgelopen maanden was buitenspelen een ware lust op BS Brede School de Bron. Toch is Stichting Tussen de Middag de mogelijkheden voor binnen activiteiten niet uit het oog verloren. Artamuse en Stichting Tussen de Middag hebben na regelmatig contact, de handen in een geslagen, en vormen vanaf 7 november een duet. Stichting Tussen de Middag start een pilot voor muziekles op De Bron! We hebben in samenspraak met Artamuse en school gekozen voor de elektrische gitaar en de pBone. De kinderen worden begeleidt door gepassioneerde muziekdocenten van Artamuse, tevens leveren zij de muziekinstrumenten.

pBone

Blaasmuziek hoort bij Limburg. In dit pBone project gaan kinderen actief in de weer met echte blaasinstrumenten, die ook nog eens leuke kleurtjes hebben. Dat motiveert! Trombone spelen is bewegen, luisteren, motoriek en expressie. En na een paar lessen kan er al samen een liedje gespeeld worden!

Elektrische gitaar

Altijd al eens in een band willen spelen? De elektrische gitaar is het populairste instrument uit de popmuziek. Bij dit project gaan kinderen aan de slag op echte gitaren met versterker. Na een paar lessen weten ze wat erbij komt kijken om hun favoriete song te spelen. Elektrische gitaar, super cool gewoon!

De uitkomst van deze pilot is een maatstaf of we deze, en andere culturele activiteiten, zoals zang en dans, stichting breed zullen inzetten.


TDM Challenge prijzenpakketten 2016 - 2017

13 oktober 2017

De prijzenpakketten van de TDM Challenge schooljaar 2016 - 2017 zijn grotendeels samengesteld door de overblijfkinderen zelf. Alle overblijfkinderen zijn er hartstikke blij mee!TDM Challenge 2017 - 2018 van start!

2 oktober 2017


Zie voor meer TDM Challenge nieuws de TDM Challenge pagina!


TDM Challenge 2017 - 2018

26 september 2017

Nog maar 6 nachtjes slapen!Ouder-en-kind-inloopavond OBS Berg

19 september 2017

De jaarlijkse infoavond op OBS Berg is in een nieuw jasje gestoken.
Namelijk in een “Ouder-en-kind-inloopavond”. Reden hiervoor was om beter aan te kunnen sluiten bij de hedendaagse tijd.
De insteek was kinderen zelf te laten vertellen waarmee ze op school bezig zijn en waarbij ouders rustig in de klas een kijkje kunnen nemen en vragen aan de leerkracht kunnen stellen.

Het was een zeer geslaagde avond!TDM Challenge prijzengeld

30 augustus 2017

Alle TDM challenges in schooljaar 2016 - 2017 zijn gespeeld, de bokalen uitgereikt en de prijzen verdeeld! De overblijfkinderen zullen met de overblijfcoördinator van iedere school bekijken waaraan het prijzengeld wordt besteed!
Fijne zomervakantie!

14 juli 2017

Stichting Tussen de Middag wenst iedereen een fijne zomervakantie!


Nieuw overblijfjaar!

28 augustus 2017

Na zes weken zomervakantie gaan we weer naar school en blijven we weer over! We wensen iedereen een geweldig school- en overblijfjaar!Nieuwe samenwerkingspartner

12 juli 2017

Vanaf schooljaar 2017 - 2018 is de organisatie van het overblijven op basisschool BS Brede School de Bron in Neerbeek in handen van Stichting Tussen de Middag.

Stichting Tussen de Middag en basisschool Brede School de Bron verheugen zich op een prettige samenwerking!Uitslag TDM Challenge schooljaar 2016 - 2017

10 juli 2017

De laatste challenge is gespeeld, de punten zijn bij elkaar opgeteld en er kan maar één school de beste zijn... De winnaar van de TDM Challenge schooljaar 2016 - 2017 is.. 🥁..BS Sint-Pieter 🏆! Heel goed gedaan jongens en meiden van BS Sint-Pieter! Gefeliciteerd met deze prachtige overwinning! Alle andere scholen 🏅ook complimenten voor jullie inzet! Maar wees niet getreurd volgend schooljaar zijn er weer nieuwe ronde en nieuwe kansen in de TDM Challenge!🤹🏻‍
Overblijfaanbod schooljaar 2017 - 2018

5 juli 2017

Het overblijfaanbod van Stichting Tussen de Middag voor schooljaar 2017 - 2018 is bekend. Heeft u de informatie niet via e-mail ontvangen of gemist? Laat dit dan even aan ons weten via tussendemiddag@stichtingtussendemiddag.nl


Scholingsbijeenkomst

22 juni 2017

Op woensdag 21 juni vond een thema-avond plaats over het onderwerp 'omgaan met 'negatief' gedrag van kinderen en conflicthantering' voor de vrijwilligers en overblijfcoördinatoren van Stichting Tussen de Middag. Het was een zeer inspirerende, leerzame en leuke training!

Met dank aan Sheila Hoogeland van TSO-Support.Nationale Overblijfdag

3 juni 2017

De Nationale Overblijfdag is goed gevierd op 1 juni. Dank aan alle vrijwilligers die de kinderen een fijne pauze bezorgen!Een speciale boodschap!

1 juni 2017


Nationale overblijfdag!

1 juni 2017Extra maatregelen tijdens het overblijven i.v.m. hitte

29 mei 2017

Vandaag heeft de temperatuur in Nederland de grens van dertig graden bereikt en overschreden. Dit zal waarschijnlijk ook niet meer de laatste keer zijn dit schooljaar.

Wat betekent dit voor het overblijven en waar zorgt Stichting Tussen de Middag voor?
- Wij zorgen voor voldoende (drink)water voor de kinderen die tussen de middag overblijven.
- Wij zorgen voor zonnebrandcrème en zullen de overblijfkinderen extra insmeren.
- Wij zorgen ervoor dat kinderen de mogelijkheid krijgen om binnen te blijven tijdens het overblijven.
- Wij zullen alert zijn op dat kinderen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.

Wat verwachten wij van de ouders en/of verzorgers?
- Smeer uw kind(eren) 's morgens alvast goed in met zonnebrandcrème. Geef uw kind(eren) ook zonnebrandcrème mee, zodat we tijdens het overblijven kinderen extra kunnen insmeren.
- Geef uw kind(eren) eventueel een zonnehoed of petje en een extra flesje water mee. Dat flesje kunnen kinderen voor het overblijven eventueel bijvullen.
- Geef uw kind(eren) een handdoek mee i.v.m. waterspelletjes tijdens het overblijven.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Nationale overblijfdag - Donderdag 1 juni 2017

23 mei 2017

Zet het in je agenda! Het is namelijk bijna weer Nationale overblijfdag!Scholingsbijeenkomst BS Sint-Pieter 'omgaan met ongewenst gedrag'

20 maart 2017

Op maandag 20 maart 2017 kregen de overblijfkrachten van BS Sint-Pieter scholing over hoe 'om te gaan met ongewenst gedrag'. De scholingsbijeenkomst was een groot succes!Uitslag Tekenwedstrijd 'Pom & Pip vieren Carnaval!'

14 maart 2017

Meer dan 30 schitterende tekeningen hebben we voor de 'Pom & Pip vieren Carnaval' tekenwedstrijd mogen ontvangen en daarmee hebben jullie het de jury erg moeilijk gemaakt. We hebben tijdens de selectie gekeken naar kleurgebruik, creativiteit en het carnavalsgevoel. Na lang debatteren, wikken en wegen hebben we niet twee, maar zelfs drie tekeningen geselecteerd! Eén winnaar van de onderbouw, één winnaar van de bovenbouw en een extra creativiteitsprijs!

De winnaars van de Pom & Pip vieren Carnaval tekenwedstrijd zijn….. 🥁

Winnaar onderbouw 🎉
Joanna Boone, groep 1/2 - OBS De Kring

Winnaar bovenbouw 🎉
Isabel Kleikers, groep 5/6 - OBS de Regenboog

Creativiteitsprijs: 🎉
Elvira Breurs, groep 6 - OBS de Regenboog


Gefeliciteerd allemaal! 🥇

Meer over de tekenwedstrijd, de winnaars en de overige inzendingen in het volgende Het Tussendoortje!Tekenwedstrijd - Pom & Pip vieren Carnaval!

08 februari 2017

Hoe gaan volgens jou Pom & Pip verkleed tijdens Carnaval? Geef Pom & Pip kleur en win een mooie prijs! Kleur, teken, knip en plak het mag allemaal! Wees creatief en gebruik je fantasie.


Van alle inzendingen worden twee winnaars, één tekening van de onderbouw en één tekening van de bovenbouw, door een vakkundige jury geselecteerd en ontvangen een mooie prijs!

De winnaars worden na de carnavalsvakantie bekend gemaakt en krijgen hierover persoonlijk bericht. Daarbij worden de winnende tekeningen en de tekeningen die het nét niet zijn geworden gepubliceerd in het volgende Het Tussendoortje van Stichting Tussen de Middag.

Tekenplaten zijn te verkrijgen bij de overblijfcoördinator van school en via Facebook.

Vergeet niet je naam, school en groep op je tekening te vermelden en lever deze vóór 28 februari 2017 in bij de overblijfcoördinator van school of via e-mail: hettussendoortje@stichtingtussendemiddag.nl.

Veel kleur- en teken plezier!
Alaaf Alaaf!


Stemronde Mannequin Challenge

28 december 2016

Bij de mannequin challenge moeten kinderen proberen zo stil mogelijk, in allerlei poses, te blijven staan terwijl ze worden gefilmd. De filmpjes worden beoordeeld door de overblijfcoördinatoren van Stichting Tussen de Middag en door jullie via Facebook!

Like onze Facebook pagina en stem via een reactie [naam school] op de Facebook pagina van Stichting Tussen de Middag op je favoriete Mannequin Challenge! Stemmen kan tot 11 januari 2017.

Veel succes en kijkplezier! Zie hieronder voor het Mannequin challenge filmpje!


Fijne feestdagen!

23 december 2016

Alle medewerkers van Stichting Tussen de Middag wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!


In verband met de kerstvakantie is Stichting Tussen de Middag t/m 6 januari 2017 gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 9 januari zijn we weer telefonisch te bereiken.

Heeft u een vraag die echt niet kan wachten op antwoord dan kunt u e-mailen naar het volgende e-mailadres: tussendemiddag@stichtingtussendemiddag.nl.


Hoor wie klopt daar kinderen...?

5 december 2016

Kijk eens wat wij in onze schoentjes hebben gekregen! Iedereen een fijne pakjesavond gewenst!Prijzenpaketten TDM Challenge 2015 - 2016

10 oktober 2016

Hier zijn ze dan... de prijzenpakketten van de TDM Challenge van vorig schooljaar! Heel veel plezier ermee allemaal!We gaan weer overblijven!

5 september 2016

Na een lange zomervakantie gaan we weer naar school! Maar het overblijven is natuurlijk het allerleukste ;). We wensen iedereen een plezierig overblijfjaar!Zomervakantie!

22 juli 2016

We hebben er even op moeten wachten, maar het is zover! Het is ZOMERVAKANTIE! Stichting Tussen de Middag wenst iedereen een heerlijke vakantie toe. We zien elkaar weer over 6 weken.

fijne zomervakantie


Winnaar TDM Challenge schooljaar 2015 - 2016

19 juli 2016

Alle TDM challenges zijn gespeeld, de punten zijn bij elkaar opgeteld en de winnaar van de TDM Challenge schooljaar 2015 - 2016 is bekend. De winnaar van de TDM Challenge schooljaar 2015 - 2016 is... BS de Gansbeek! Alle overblijfkinderen van BS de Gansbeek gefeliciteerd met deze geweldige overwinning!Samenwerking met BS Sint-Pieter!

07 juli 2016

Vanaf schooljaar 2016 - 2017 is de organisatie van het overblijven op basisschool Sint Pieter in handen van Stichting Tussen de Middag.

Stichting Tussen de Middag en basisschool Sint-Pieter verheugen zich op een prettige samenwerking!
2 jaar!

26 juni 2016

Hiep hiep hoera! Stichting Tussen de Middag bestaat alweer 2 jaar!

stichting tussen de middag


Scholingsbijeenkomst 'omgaan met ongewenst gedrag'

24 juni 2016

Afgelopen week vond op BS de Gansbeek en OBS de Regenboog een scholingsbijeenkomst plaats voor alle overblijfkrachten en overblijfcoördinatoren van Stichting Tussen de Middag. De scholing stond in het teken van ‘hoe om te gaan met ongewenst van gedrag van kinderen’. Het scholen van overblijfkrachten is van groot belang om de kwaliteit van de overblijf te kunnen blijven waarborgen. Beide bijeenkomsten waren, getuige de reacties van de aanwezigen, waardevol en erg geslaagd! Volgend schooljaar wordt er opnieuw scholing aangeboden aan al onze overblijfkrachten.Gratis Online Training 'Expeditie Jongens' gewonnnen!

15 juni 2016

Hoera! We hebben een Online Training 'Expeditie Jongens' voor max. 14 personen van Expeditie Opvoeden gewonnen! Deze training heeft Stichting Tussen de Middag gewonnen omdat een van onze foto's van de Nationale Overblijfdag 2016 is gekozen als leukste foto!


We zijn er ontzetttend blij mee en zullen deze extra training/scholing volgend schooljaar inzetten!


Nationale Overblijfdag!

02 juni 2016

Het is VANDAAG NATIONALE OVERBLIJFDAG!!

De dag dat alle overblijfkrachten in het hele land in het zonnetje worden gezet! Zonder jullie was het overblijven op deze manier niet mogelijk. Jullie zijn ONMISBAAR voor alle OVERBLIJFKINDEREN, de SCHOOL, de OUDERS en voor ons als OVERBLIJFORGANISATIE. We kunnen tijdens bijna iedere overblijfmoment op jullie rekenen, bij weer of wind, jullie geven het overblijven extra glans! Van het organiseren van een leuke spelactiviteit tot het dichtdraaien van een drinkbeker, van een gezellig praatje maken met een kind tot het plakken van een pleister en van surveilleren op het plein tot zelf meedoen met een voetbalwedstrijd met de kinderen! Dit en héél veel andere bezigheden maakt het werk van een overblijfkracht zo uniek en speciaal. Het hoort het er allemaal bij en jullie draaien jullie hand nergensvoor om!Bedankt hiervoor, bedankt voor alles!

nationale overblijfdag


Het is bijna Nationale Overblijfdag!

30 mei 2016

Donderdag 2 juni is het weer zover, dan is het namelijk Nationale Overblijfdag! Op deze dag zetten wij alle overblijfkrachten in het zonnetje!Moestuin Project

18 april 2016

Vorige week is het Moestuin Project weer begonnen tijdens het overblijven op OBS de Regenboog!

Met dank aan Spar Ulestraten voor het gratis Moestuin Project pakket en Albert Heijn Scharnerweg voor vier dozen vol met moestuintjes!

Voor meer informatie zie: http://www.moestuinproject.nl/Fijne feestdagen!

18 december 2015

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie, fijne feestdagen en de beste wensen voor een gezond en gelukkig nieuwjaar!


Namens Stichting Tussen de Middag


Serious Request 2015 actie OBS Berg

17 december 2015

Naast de voedselbank steunt Stichting Tussen de Middag dit jaar nog een goed doel. Namelijk de Serious Request actie van OBS Berg!


Voedselbankactie 2015

11 december 2015


Ook TDM OBS de Regenboog en TDM BS de Gansbeek doen mee aan de voedselbankactie 2015!Sinterklaas verassing

4 december 2015

Oh, kijk eens wat Pom en Pip vanmorgen in hun schoentjes hebben gevonden...! Is dit voor alle lieve overblijfkinderen?TDM Challenge

11 november 2015

Vanaf volgende week begint op iedere overblijfschool van Stichting Tussen de Middag de TDM Challenge!

De TDM Challenge houdt in dat op iedere school om de twee weken een aantal kinderen tijdens het overblijven een challenge uitvoeren. Met iedere challenge kunnen punten per school worden verdiend. Om de twee weken verschijnt er een nieuwe challenge, dus iedere keer weer nieuwe ronden nieuwe kansen! Een challenge kan zijn van zoveel mogelijk keer touwtje springen tot het zo vaak mogelijk hoog houden van een bal.
De school die op het einde van het schooljaar de meest aantal punten bij elkaar heeft gewonnen ontvangt een mooie prijs! De andere scholen ontvangen een leuke troostprijs.

Vanaf volgende week zal de TDM Challenge op iedere school door de overblijfcoördinator worden geïntroduceerd en kunnen kinderen die overblijven zich inschrijven voor de TDM Challenge.

Wordt vervolgd!


Uitslag tekenwedstrijd Pom & Pip

22 oktober 2015

In de twee vorige edities van Het Tussendoortje en op de Facebook pagina van Stichting Tussen de Middag hebben we bericht over de Pom & Pip tekenwedstrijd waaraan alle overblijfkinderen aan mee konden doen. Maar liefst 34 (!) Pom & Pip tekeningen hebben we ontvangen en allemaal op eigen unieke mooie manier getekend! Het is dus voor te stellen dat het een moeilijke klus was om twee (onderbouw en bovenbouw) mooiste, creatiefste, fantasierijkste tekeningen uit te kiezen. Maar uiteindelijk is het ons gelukt!

De twee tekeningen die we hebben uitgekozen en daarmee de Pom & Pip tekenwedstrijd hebben gewonnen, zijn:

Isa Kruis, groep 2, BS de Gansbeek   

en        

Jeannot Piereij, groep 8a, BS de Gansbeek

tekenwedstrijd

Gefeliciteerd Isa en Jeannot met het winnen van de Pom & Pip tekenwedstrijd! Jullie ontvangen binnenkort jullie welverdiende prijs! Isa heeft gekozen voor een t-shirt met de afdruk van haar tekening en Jeannot voor een USB Stick met de afdruk van zijn tekening.


Lezing Janusz Korczak

30 september 2015

Op woensdag 30 september vond op BSO de Boomhut een interactieve lezing over de pedagoog Janusz Korczak plaats, georganiseerd door BSO de Boomhut en door de Janusz Korczak Stichting. Omdat Stichting Tussen de Middag de visie van Korczak tijdens het overblijven hanteert waren ook de overblijfcoördinatoren van Stichting Tussen de Middag uitgenodigd. Het was een interessante en leerzame middag, waarbij ook een aantal kinderen hebben opgetreden en we op een interactieve wijze elkaars gedachten en ideeën over deze visie in de omgang met kinderen hebben uitgewisseld.


Start schooljaar 2015 - 2016

31 augustus 2015

Na weer een heerlijke en lange zomervakantie gaan we weer naar school en blijven we weer over!


Fijne zomervakantie!

17 juli 2015

Schooljaar 2014 - 2015 zit erop!
De klaslokalen zijn leeg en de schoolpleinen verlaten, er wordt even niet meer overgebleven, we hebben afscheid genomen van alle schoolverlaters en gaan nu (bijna) allemaal genieten van een welverdiende vakantie! Tot over zes weken!

zomervakantie


1 jarig jubileum Stichting Tussen de Middag!

26 juni 2015

stichting tussen de middag


4 juni Nationale Overblijfdag!

04 juni 2015

Het is Nationale Overblijfdag!Daarom werden de overblijfkrachten van OBS Berg, OBS De Kring en OBS de Regenboog vandaag tijdens het overblijven extra in het zonnetje gezet door de kinderen, scholen en Stichting Tussen de Middag.


Van maandag tot en met vrijdag, behalve de woensdag, staan ze klaar.
Klaar om te zorgen dat er goed gegeten en gedronken wordt.
Klaar om activiteiten aan te bieden.
Klaar om een kind te laten lachen en troost te bieden bij een traan.
Klaar om een pleister te plakken.
Klaar om alles goed in de gaten te houden.
Kortom klaar om alle kinderen een fijn overblijfmoment te geven.

Bedankt overblijfkrachten dat jullie altijd allemaal voor ons klaarstaan!Stichting Tussen de Middag in zee met BS de Gansbeek!

01 juni 2015

Vanaf schooljaar 2015 – 2016 zal de middagpauze op BS de Gansbeek er iets anders uitzien dan voorheen. Vanaf volgend schooljaar zal namelijk Stichting Tussen de Middag het overblijven organiseren op BS de Gansbeek. Het overblijven op BS Gansbeek zal daarmee vanaf volgend schooljaar op een professionele manier worden georganiseerd.

BS de Gansbeek en Stichting Tussen de Middag verheugen zich op een prettige samenwerking.

bs de gansbeek


FC Fire Monkeys kampioen voetbalcompetitie OBS de Regenboog!

29 mei 2015

Tijdens het overblijven op OBS de Regenboog zijn de jongens van FC Fire Monkeys kampioen geworden van de TDM OBS de Regenboog Voetbalcompetitie 2014 - 2015!Nieuwe Swinxs!

10 april 2015

Kijk eens wat we hier hebben... Twee nieuwe Swinxs!!
Nu hebben we dus voor iedere overblijflocatie een Swinx!

Zie voor informatie over Swinx: www.swinxs.com

swinx


Scholingsbijeenkomst

10 april 2015

Op 9 april 2015 hebben bijna alle overblijfkrachten en coördinatoren van Stichting Tussen de Middag een scholingsbijeenkomst bijgewoond. Tijdens deze scholingsbijeenkomst werd de visie van Stichting Tussen de Middag en BSO de Boomhut nader uitgelegd en hoe deze verder in de praktijk te brengen tijdens het overblijven. Het was een leerzame ochtend voor iedereen!Schoolplein OBS de Regenboog 'lenteklaar' gemaakt

23 maart 2015

Het afgelopen weekend is het schoolplein van OBS de Regenboog flink onder handen genomen door een aantal ouders, kinderen, medewerkers van de Regenboog en Stichting Tussen de Middag. Laat de lente maar komen!Schooltuinproject Piepertje Pom

06 maart 2015

Hoera! Stichting Tussen de Middag is uitgeloot voor het schooltuinproject van Piepertje Pom!

Het project waarbij kids van alles leren over de 'wonderen' in de moestuin, de herkomst van groente en dat gezond eten zo belangrijk en bovendien heel lekker is. Het Nationaal Schooltuinproject, dat in 2012 is gestart, heeft als doel kinderen bewust te maken van gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Er is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die zelf voedsel verbouwen, gezonder gaan eten!

Om aan de slag te kunnen gaan met de ontdekkingsreis door de moestuin, heeft het Nationaal Schooltuinproject een compleet pakket samengesteld die we inmiddels hebben opgehaald.


Het is de bedoeling dat een groep kinderen tijdens het overblijven onder leiding van een aantal overblijfkrachten aan de slag gaan met dit leerzame en leuk project. Wordt vervolgd...

schooltuinprojectschooltuinproject


Opening familieschommel OBS de Regenboog

05 maart 2015

Op maandag 2 maart 2015 werd tussen de middag op OBS de Regenboog de familieschommel officieel geopend!Fijne carnavalsvakantie!

14 februari 2015

Iedereen een fijne carnavalsvakantie gewenst!


STDM op Twitter!

09 februari 2015

Stichting Tussen de Middag is vanaf vandaag ook te volgen op Twitter!


Bekendmaking namen logo STDM en winnaar prijsvraag!

2 februari 2015

De namen van de twee kinderen op het logo van Stichting Tussen de Middag zijn bekend! We hebben veel leuke en grappige namen mogen ontvangen en daardoor was het een hele moeilijke klus om er één setje namen uit te kiezen. Maar na lang juryberaad en uiteindelijk twee stemrondes kwam er dan toch uiteindelijk een winnaar uit de bus. De namen die de kinderen op het logo hebben gekregen zijn…

Pom & Pip!

pom pip

En het kind die deze namen heeft bedacht is…

Babs Schurgers uit groep 7 van OBS de Regenboog!Gefeliciteerd Babs met het winnen van deze prijsvraag en het verzinnen van deze twee leuke namen!


In de volgende ‘Het Tussendoortje’, de nieuwsbrief van Stichting Tussen de Middag, die begin maart wordt gepubliceerd, doen we uitgebreid verslag van de prijsvraag en zal er ook weer een nieuwe prijsvraag verschijnen.

Alle kinderen bedankt voor deelname en houdt de Facebook pagina van Stichting Tussen de Middag, de website en ‘Het Tussendoortje’ goed in de gaten voor al het overblijf nieuws, foto’s en prijsvragen.


Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

19 december 2014


Geheimzinnig pakketje

4 december 2014

Kijk eens wat de Sint en zijn Pieten is komen brengen op het kantoor van Stichting Tussen de Middag. En er zat zelfs een briefje bij...!" Beste Stichting Tussen de Middag,
Dit is voor alle lieve overblijfkinderen op OBS de Regenboog, OBS De Kring en OBS Berg.Veel plezier ermee!
De Sint en zijn Pieten. "

We zijn erg benieuwd wat in er die mysterieuze pakketjes zit, jullie ook? Morgen zullen we het weten...


10 jarig jubileum van Marij Pieters

28 oktober 2014

Vandaag precies 10 jaar (!) geleden begon Marij Pieters als vrijwillige overblijfkracht op OBS de Regenboog. Stichting Tussen de Middag feliciteert Marij met dit prachtig jubileum!Fijne herfstvakantie

17 oktober 2014

herstvakantie


Stichting Tussen de Middag van start!

25 augustus 2014

Stichting Tussen de Middag is vandaag van start gegaan met het aanbieden van het overblijven op OBS de Regenboog, OBS Berg en OBS De Kring! Ondanks de slechte weer voorspelling scheen de zon en hebben de kinderen genoten van het overblijven tussen de middag.


Samenwerkende scholen

14 juli 2014

Stichting Tussen de Middag gaat vanaf schooljaar 2014-2015 het overblijven aanbieden op OBS de Regenboog, OBS Berg en OBS De Kring!