Overblijfcoördinatoren

Op iedere school zijn een of twee overblijfcoördinatoren aangesteld. Zij dragen er zorg voor dat het overblijven in samenwerking met de overblijfkrachten en de school prettig verloopt.

De indeling ziet er als volgt uit:


*Nicole Ramakers overblijfcoördinator BS op 't Hwagveld niet in bovenstaand overzicht

Is de vaste overblijfoördinator afwezig? Dan zorgt Stichting Tussen de Middag voor een vervangende overblijfcoördinator.

De vervangerspool bestaat momenteel uit:

Kirsten Esser

Demi Hecker

Michelle Jongen

Anniek Thijs

Désirée Visser

Patricia van de Winkel

Alle (vervangende) overblijfcoördinatoren zijn in het bezit van een VOG en alle vaste overblijfcoördinatoren zijn geschoold tot BHV.


Vrijwillige overblijfkrachten

Binnen Stichting Tussen de Middag werken we met vrijwillige overblijfkrachten. Iedere overblijfkracht wordt begeleid door een of twee overblijfcoördinatoren per school. Alle overblijfkrachten binnen Stichting Tussen de Middag zijn werkzaam op vrijwillige basis. Tegenover deze werkzaamheden staat een vergoeding per overblijfmoment. Ouders van kinderen op onze scholen, die als overblijfkracht werkzaam zijn tijdens het overblijven, mogen hun kinderen gratis laten overblijven.


Overblijfkrachten hebben per school en per doelgroep verschillende taken tijdens het overblijven.

- De taken van de vrijwillige overblijfkracht zijn o.a.:

- Zorg dragen voor het welzijn van de overblijfkinderen

- Toezicht houden gedurende het algehele overblijven

- Het organiseren en begeleiden van activiteiten

- Het assisteren van de leerkracht tijdens het eetmoment

- Zorgdragen voor de ruimte(s) en de (spel)materialen

- Licht huishoudelijke werkzaamheden die verband houden met de begeleiding van de kinderen, de ruimte(s) en/of het spelmateriaal

- Zorg dragen voor een goede overdracht naar andere overblijfkrachten en overblijfcoördinator en de school

- Neemt deel aan relevant werkoverleg en scholing


Werving en selectie vrijwillige overblijfkrachten

De werving en selectie van de vrijwillige overblijfkrachten vindt plaats in samenwerking met de school. Hieronder wordt het volgende verstaan: werving via schoolkrant, wijkkrant(en), inschrijfformulier, nieuwsbrief van Stichting Tussen de middag ‘Het Tussendoortje’, via social media, werving tijdens open dag(en) van school, enzovoorts. Werving vindt gedurende het gehele schooljaar plaats. Alvorens een vrijwilliger aan de slag gaat tijdens het overblijven wordt er eerst een meeloop dag gepland. Tijdens deze meeloop dag wordt door de overblijfcoördinator bekeken of deze persoon voldoende affiniteit heeft met kinderen. Hierna wordt de meeloop dag geëvalueerd en besproken of er een verdere samenwerking wordt aangegaan.

Tevens worden alle vrijwillige overblijfkrachten binnen onze organisatie geëvalueerd. Tijdens een ’10 minuten gesprek’ wordt o.a. het functioneren van de overblijfkrachten en positieve- en verbeterpunten met de vrijwillige overblijfkracht besproken.

VOG

Verder vraagt Stichting Tussen de Middag voor iedere vrijwillige overblijfkracht digitaal een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aan.

Scholing vrijwillige overblijfkrachten

Stichting Tussen de Middag organiseert minimaal 1x per schooljaar een scholingsbijeenkomst voor alle overblijfkrachten van Stichting Tussen de Middag. De verworven competenties worden vervolgens door de overblijfkrachten tijdens het overblijven in de praktijk gebracht. Stichting Tussen de Middag verwacht van iedere vrijwilliger dat de jaarlijkse scholingsbijeenkomst wordt gevolgd.


Scholingsbijeenkomsten die reeds zijn aangeboden:

Schooljaar 2014 - 2015 - Visie van Stichting Tussen de Middag en Janusz Korczak (door: Frans van Kruining van BSO De Boomhut & Rudy van de Winkel van Stichting Tussen de Middag)

Schooljaar 2015 - 2016 - Omgaan met ongewenst gedrag (door: Nicole Schlösser)

Schooljaar 2016 – 2017 - Cursus: Expeditie jongens (cursus van: Saskya Wiegel van Expeditie jongens)

Schooljaar 2016 – 2017 - Omgaan met conflicten en negatief gedrag (door: Sheila Hoogeland van TSO-Expert)

Schooljaar 2017 - 2018 - "Jij, als overblijfkracht" (door Rudy van de Winkel van Stichting Tussen de Middag en Daniëlle Lentjes overblijfcoördinator OBS Berg)

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwillige overblijfkrachten voor op onze overblijflocaties. Interesse? Klik hier voor meer informatie.