Wie zijn wij?

Stichting Tussen de Middag is een organisatie die het overblijven op OBS de Regenboog, OBS Berg, OBS De Kring, BS de Gansbeek, BS op 't Hwagveld, BS Sint-Pieter en BS Brede School de Bron in regio Zuid-Limburg organiseert.

 

Stichting Tussen de Middag is gespecialiseerd in het organiseren van het overblijven in het basisonderwijs. Stichting Tussen de Middag is opgericht in 2014 en is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke partner voor een aantal basisscholen in regio Zuid-Limburg.

Tijdens het overblijven worden kinderen van 4 jaar tot 12 jaar in het basisonderwijs opgevangen. Om deze opvang te kunnen organiseren heeft Stichting Tussen de Middag pedagogisch medewerkers in dienst als overblijfcoördinatoren en werkt Stichting Tussen de Middag met vrijwilligers. Stichting Tussen de Middag heeft momenteel organisatiebreed meer dan 65 vrijwilligers, die tijdens één of meerdere overblijfmomenten per week een handje meehelpen en het overblijven in samenwerking met de overblijfcoördinator en de school op een plezierige manier laten verlopen.


Stichting Tussen de Middag heeft voor zowel kinderen als ouders een aantrekkelijk overblijfaanbod. Een prettige vorm van opvang waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar we kinderen als uniek beschouwen en de kinderen het waard zijn om gehoord en gezien te worden.


Onder het kopje Algemene Informatie vindt u informatie over onze visie & werkwijze, het overblijven, ons overblijfaanbod, het overblijfteam, het bestuur van Stichting Tussen de Middag en onze partners.