Corona-update (archief)


Meer versoepelingen in het basisonderwijs

15 februari 2022

Per 18 februari

 • Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
 • Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer). Hierdoor zullen leerlingen onderling elkaar dus vaker treffen en kunnen ze meer van elkaar gaan leren.
 • Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) de school weer in en wordt het naar school brengen dus makkelijker.

Per 25 februari

 • De mondkapjesplicht vervalt per vrijdag 25 februari, ook in de school of onderwijsinstelling. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om afstand te houden in het onderwijs.

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen/studenten vanaf groep 6 op de basisschool.

Update - Coronamaatregelen per school

8 februari 2022

Basisscholen gaan weer open na kerstvakantie

3 januari 2022

Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen hun deuren weer mogen openen vanaf maandag 10 januari 2022. Het overblijven kan dan ook weer plaatsvinden. Op scholen blijven dezelfde corona-maatregelen gelden als voor de kerstvakantie:

 • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
 • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen mondkapjes in de gang net als het onderwijspersoneel.
 • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
 • Daarnaast gelden nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

Wel is er een versoepeling in de quarantaineregels: onderwijspersoneel hoeft niet in quarantaine bij een besmetting in de klas. Dit wordt veilig geacht, omdat het meeste onderwijspersoneel inmiddels een boosterprik heeft gehad.

Restitutie overblijfgelden

24 december 2021

Vanaf 19 december 2021 geldt er opnieuw een lockdown om zo de opmars van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen. Dat betekent dat alle scholen met ingang van 20 december tot en met 24 december gesloten zijn en geen overblijven heeft plaatsgevonden. Vanaf 27 december tot en met 7 januari 2022 is kerstvakantie.

Wij hebben daarom besloten om de niet afgenomen structurele overblijfmomenten vanaf 20 december tot en met 23 december volledig te restitueren. De restitutie zal als volgt plaatsvinden:

Betaling via automatische incasso

 • De restitutie van 20 december tot en met 23 december wordt verrekend op de automatische incasso van het 5e termijn (januari) overblijven.

Betaling via eenmalige factuur

 • De restitutie van 20 december tot en met 23 december zal worden overgeboekt naar het bij ons bekende rekeningnummer van u. U kunt binnen vier tot zes weken de restitutie verwachten.

Betalingsregeling via factuur

 • De restitutie van 20 december tot en met 23 december wordt verrekend op de eerstvolgende factuur.

Omdat op vrijdag 24 december hoe dan ook geen overblijven zou plaatsvinden, dit overblijfmoment is niet doorberekend in het overblijfabonnement, is restitutie van dit overblijfmoment niet mogelijk.

Op 3 januari wordt door het kabinet besloten of de scholen op 10 januari weer opengaan en het overblijven weer kan plaatsvinden. Indien de scholen langer gesloten blijven, zullen wij de restitutie hierop aanpassen.

We vragen u vriendelijk om de automatische incasso van het 4e termijn (december), omwille van de sluiting van de scholen, niet te storneren. De restitutie van de overblijfgelden zal namelijk in het volgende termijn plaatsvinden.

Wellicht dat u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op via: finance@stichtingtussendemiddag.nl.

Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip en medewerking in deze moeilijke tijd voor iedereen.

Deze laatste paar weken zullen voor sommige misschien minder feestelijk voelen dan we allemaal zouden willen. Laten we dit jaar dan ook maar snel afsluiten en vol goede moed het nieuwe jaar ingaan. Namens alle medewerkers van Stichting Tussen de Middag wensen wij u een fijne kerstvakantie, gezellige kerstdagen en een gelukkig én gezond nieuwjaar!

Basisscholen dicht in week voor Kerst

19 december 2021

Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen geldt vanaf 19 december 2021 een harde lockdown. Vrijwel alle sectoren moeten hun deuren sluiten en ook de basisscholen moeten dicht. De maatregelen gelden ieder geval tot 14 januari 2022. Op 3 januari wordt besloten of de scholen op 10 januari weer opengaan.

Coronamaatregelen per school

30 november 2021

Versoepelingen

15 september 2021

Nu de meeste mensen zijn gevaccineerd tegen COVID-19 zijn er ook in het basisonderwijs versoepelingen van de coronaregels mogelijk. Op school en de tussenschoolse opvang houdt iedereen zich nog steeds aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij klachten die lijken op corona. Vanaf 25 september hoeft er onderling geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden en hoeven hele schoolklassen niet meer naar huis bij een positieve test. Door de versoepelde maatregelen hebben we besloten het TSO-beleid 'ten tijde van het coronavirus' niet meer als leidraad te hanteren.

Corona-richtlijnen tijdens het overblijven schooljaar 2021 - 2022

23 juli 2021

Het afgelopen schooljaar heeft corona opnieuw een flinke stempel op ons leven gedrukt. Dit heeft grote invloed gehad op het onderwijs, maar ook voor de tussenschoolse opvang. Desondanks heeft een overgroot deel van het schooljaar de opvang gewoon kunnen plaatsvinden, al dan niet met het nodige maatwerk van alle betrokken partijen.

We kijken vooral met een positieve blik terug op het afgelopen schooljaar. Een schooljaar waarin wij als organisatie tot nieuwe inzichten zijn gekomen en nieuwe manieren van werken hebben aangeleerd. Door de inzet en flexibiliteit van alle overblijfteams, de prettige samenwerking met de scholen, de onbezorgdheid en vreugde van alle kinderen en het begrip en steun vanuit de ouders is dit ons samen gelukt en daar mag iedereen best trots op zijn. Bedankt hiervoor! Hoe de tussenschoolse opvang volgend schooljaar eruit gaat zien, weten we nu nog niet precies. Dit is afhankelijk van hoe het virus zich verder manifesteert en wat het kabinet besluit op 13 augustus. Het ziet er nu in ieder geval naar uit dat we bepaalde richtlijnen en maatregelen langzaam los kunnen gaan laten.

De beslisboom

10 maart 2021


Update IV - TSO-beleid 'ten tijde van het coronavirus'

9 maart 2021

Het ‘TSO-beleid ten tijde van het coronavirus’ is op een aantal punten gewijzigd. Bekijk hier ons actueel TSO-beleid.

Heropening basisscholen en restitutie van de overblijfgelden door Stichting Tussen de Middag

5 februari 2021

Vanaf aanstaande maandag 8 februari zullen alle scholen van Stichting Tussen de Middag de deuren weer openen. Enerzijds is dit natuurlijk ontzettend goed nieuws voor iedereen, anderzijds brengt dit bericht weer nieuwe vraagstukken met zich mee.

Een van deze vraagstukken is de wijze van restitutie van de overblijfgelden. We zijn daarom genoodzaakt om de wijze van restitutie hierop aan te passen:

Alle ouders/verzorgers, waarvan het kind overblijft bij Stichting Tussen de Middag en waarbij gebruik wordt gemaakt van een structureel overblijfabonnement, ontvangen over de niet afgenomen overblijfmomenten op 17 december 2020 en in de periode van 4 januari t/m 5 februari 2021 volledige restitutie van de overblijfgelden.

Betaling via automatische incasso

Het 5e termijn (januari) is niet geïncasseerd. De restitutie van 17 december en van 1 t/m 5 februari wordt verrekend op de automatische incasso van het 6e termijn (februari) overblijven.

Betaling via eenmalige factuur

De restitutie van 17 december en van 4 januari t/m 5 februari zal worden overgeboekt naar het bij ons bekende rekeningnummer van u. Door de besluitvorming vanuit het kabinet is er vertraging ontstaan bij het verrekenen van de restitutie. We zullen de restitutie binnen 2 tot 4 weken na dagtekening van deze brief in orde maken.

Betaling maandelijks/per kwartaal

Ouders/verzorgers die maandelijks of per kwartaal het overblijven via factuur betalen ontvangen een aangepaste factuur voor het 4e (december) en het 6e termijn (februari) overblijven. Het 5e termijn (januari) wordt niet gefactureerd.

Reeds ontvangen nieuwe inschrijvingen met als ingangsdatum 1 januari of 1 februari worden per 8 februari verwerkt.

Een ander vraagstuk is hoe iedere school de wettelijke verplichtingen, maatregelen en dringende adviezen in de praktijk gaat brengen. In overleg met de scholen zal de tussenschoolse opvang (TSO) vanaf maandag 8 februari in ieder geval weer plaatsvinden. Dit is maatwerk en daardoor zal de tussenschoolse opvang niet op iedere school precies hetzelfde zijn.

Om de herstart zo soepel, veilig en prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij ons ‘TSO-beleid ten tijde van het coronavirus’ op een aantal punten gewijzigd. In dit document vindt u ook meer informatie over de gespreide pauzetijden per school. U vindt dit document hier.

Wellicht dat u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op via: finance@stichtingtussendemiddag.nl. We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

U vindt de volledige brief hier.

Wij willen u nogmaals ontzettend bedanken voor uw geduld, begrip en medewerking in deze moeilijke tijd voor ons allemaal.

Weer overblijven!

5 februari 2021

We blijven vanaf maandag 8 februari weer allemaal over!

Update III - TSO-beleid 'ten tijde van het coronavirus'

5 februari 2021

Het ‘TSO-beleid ten tijde van het coronavirus’ is op een aantal punten gewijzigd. In dit document vindt u ook meer informatie over de gespreide pauzetijden per school. Bekijk hier ons actueel TSO-beleid.

Heropening basisscholen maandag 8 februari

3 februari 2021

Het zal niemand zijn ontgaan dat op woensdag 2 februari door het demissionair kabinet is aangekondigd dat vanaf maandag 8 februari alle basisscholen weer open gaan. Dit is natuurlijk geweldig nieuws en wij kunnen als organisatie dan ook niet wachten weer aan de slag te gaan.

Echter op dit moment verwerkt de PO-Raad (Primair Onderwijs Raad) de nieuwe maatregelen en adviezen en is daarin afhankelijk van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en het RIVM. Er wordt dus op dit moment nog overleg gevoerd over welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn op de scholen. Een gevolg hiervan kan zijn dat wij als overblijforganisatie als externe partij nog niet in- en rondom de school aanwezig mogen zijn. Hierover zullen ook de verschillende schoolbesturen van al onze scholen nog een beslissing over moeten nemen.

Het kan ons allemaal niet snel genoeg gaan, maar we zijn op dit moment afhankelijk of wij als overblijforganisatie goedkeuring hiervoor krijgen. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Restitutie van overblijfgelden

29 januari 2021

In week 5, 2021 ontvangen alle ouders/verzorgers via e-mail nieuwe informatie met betrekking tot de restitutie van de overblijfgelden in de periode 17-12 t/m onbepaalde tijd.

Update II - Lockdown

22 januari 2021

Het kabinet kondigde eerder een verlenging van de lockdown af tot en met 9 februari, maar hoopte dat het fysieke basisonderwijs vanaf 25 januari weer doorgang zou kunnen vinden.

De heropening op 25 januari was afhankelijk van het onderzoek naar de vatbaarheid van jonge kinderen voor de Britse variant van het coronavirus. De eerste uitkomsten van die onderzoeken zijn dat kinderen niet ontvankelijker of besmettelijker lijken dan bij de oude variant, maar het aantal besmettingen nog altijd erg hoog is.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de lockdown daadwerkelijk ten einde komt. De heropening van de basisscholen is echter wel een prioriteit voor het kabinet, maar deze blijven in ieder geval zeker t/m 5 februari gesloten. Indien de scholen gedurende deze lockdown open zullen gaan, zal dit vermoedelijk op maandag 8 februari gebeuren.

Zodra bekend is wanneer de scholen zullen heropenen volgt meer informatie.

Update - Lockdown

13 januari 2021

Op 12 januari heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Het kabinet hoopt de basisscholen en de kinderopvang op 25 januari te heropenen. Eerder was de streefdatum voor het openen van de basisscholen 18 januari. De heropening op 25 januari is wel afhankelijk van het lopende onderzoek naar de vatbaarheid van jonge kinderen voor de Britse variant van het coronavirus. Daarover komt het Outbreak Management Team eind deze week met een advies.

Meer informatie volgt zodra hier meer over bekend is.

Lockdown en restitutie van de overblijfgelden door Stichting Tussen de Middag

22 december 2020

Vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 geldt er in Nederland opnieuw een lockdown om het coronavirus af te remmen. Alle scholen zijn vanaf woensdag 16 december gesloten. Het plan is dat op maandag 18 januari de scholen weer open zullen gaan. Er zal in deze periode geen overblijven plaatsvinden op al onze scholen.

Omdat er gedurende deze periode geen overblijven kan plaatsvinden heeft het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag het volgende besloten omtrent de restitutie van de overblijfgelden:

Alle ouders/verzorgers, waarvan het kind overblijft bij Stichting Tussen de Middag en waarbij gebruik wordt gemaakt van een structureel overblijfabonnement, ontvangen over de niet afgenomen overblijfmomenten op 17 december 2020 en in de periode van 4 t/m 15 januari 2021 volledige restitutie van de overblijfgelden.

De restitutie zal op de volgende wijzen plaatsvinden:

Betaling via automatische incasso

Automatische incasso 5e termijn (januari 2021) overblijven

De restitutie zal in mindering worden gebracht op de automatische incasso van het 5e termijn (januari) overblijven. De incasso vindt eind januari 2021 plaats. Het 4e termijn (december) overblijven zal volgens planning wel volledig worden geïncasseerd.

Betaling via eenmalige factuur

•De restitutie zal worden overgeboekt naar het bij ons bekende rekeningnummer van u. De overboeking zal eind januari 2021 plaatsvinden. Ouders/verzorgers die maandelijks of per kwartaal het overblijven via factuur betalen zal het factuurbedrag van het 5e termijn worden aangepast.

Reeds ontvangen nieuwe inschrijvingen en wijzigingen naar meer overblijfmomenten p.w. vanaf 1 januari zullen per 18 januari worden verwerkt en uitschrijvingen en wijzigingen naar minder overblijfmomenten p.w. zullen per 1 januari worden verwerkt.

Als het kabinet in de tussentijd besluit de lockdown te verkorten zullen we de restitutie van de overblijfgelden en bovenstaande verwerkingsdata hierop aanpassen.

Wellicht dat u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op via: finance@stichtingtussendemiddag.nl.

U vindt de volledige brief hier: hier

Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen, begrip en medewerking in dezen.

Tot slot, blijf goed voor elkaar zorgen en hou vol. Wij wensen u en uw gezin, ondanks alles, fijne feestdagen en dat het nieuwe jaar voor iedereen in goede gezondheid mag zijn!

Lockdown

15 december 2020

Er geldt opnieuw een lockdown om het coronavirus in Nederland af te remmen. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari geldt deze lockdown. Alle scholen gaan vanaf woensdag 16 december dicht. Het plan is dat op 18 januari de scholen weer open gaan. Er zal in deze periode geen overblijven plaatsvinden op al onze overblijfscholen. We zullen als organisatie zeer waarschijnlijk overgaan op volledige restitutie van de overblijfgelden gedurende deze periode. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Mondkapjes

19 november 2020

Deze mondkapjes dragen alle overblijfmedewerkers van Stichting Tussen de Middag tegenwoordig tijdens het overblijven! Met dank aan: D&M Dancewear

www.dansschoenen.org & www.facebook.com/www.DMDancewear

#samenkrijgenwecoronaondercontrole

Mondkapjes beleid

19 oktober 2020

Vanaf per direct is het dragen van een mondkapje, bij verplaatsing van alle bezoekers (waaronder alle overblijfmedewerkers van Stichting Tussen de Middag) door het gebouw, verplicht op de volgende locaties: BS de WereldSter (Meerssen), BS de Lindegaerd (Meerssen) en BS Sint-Pieter (Maastricht). Dit besluit is genomen door de schoolbesturen. Het dragen van een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht. Op BS Brede School de Bron (Neerbeek) is het dragen van een mondkapje binnen de school door bezoekers op dit moment nog niet verplicht. Wel wordt het dragen van een mondkapje door bezoekers binnen deze school geadviseerd.

Wij vragen aan alle overblijfmedewerkers om voorlopig zichzelf te voorzien in mondkapjes voor gebruik in school. Indien een overblijfmedewerker niet beschikt over een mondkapje dan zal Stichting Tussen de Middag de overblijfmedewerker hierin voorzien. Stichting Tussen de Middag bekijkt de mogelijkheden of er voor iedere overblijfmedewerker een of meerdere wasbare mondkapjes worden aangeschaft.

Update II - TSO-beleid 'ten tijde van het coronavirus'

19 oktober 2020

Het TSO-beleid ten tijde van het coronavirus is op een aantal punten aangepast. Onder andere het ‘mondkapjes beleid’ is toegevoegd. Bekijk hier ons actueel TSO-beleid.

Gedeeltelijke lockdown

13 oktober 2020

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Een gedeeltelijke lockdown is daarom noodzakelijk. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen. In het primair onderwijs en de kinderopvang zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd. De basisregels blijven wel bestaan.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen?fbclid=IwAR1dkC2r_hr8dj6-SUtH5zOM4j-aWS9Bn8pRk_m_wSrsiD69d0QZZyuTNEg

Aanvullende coronamaatregelen door het kabinet

28 september 2020

Er zijn nieuwe en aanvullende maatregelen door het kabinet aangekondigd om het coronavirus verder te bestrijden. Er zijn voorlopig geen nieuwe maatregelen aangekondigd voor het basisonderwijs en de kinderopvang.

Update - TSO-beleid 'ten tijde van het coronavirus'

16 september 2020

Ons TSO-beleid 'ten tijde van coronavirus' is op een aantal punten aangepast. Bekijk hier ons actueel TSO-beleid.

Stand van zaken corona-rooster en richtlijnen tijdens het overblijven

13 juli 2020

▪️ BS Brede School de Bron (Neerbeek) - Het is op dit moment nog onbekend of BS Brede School de Bron na de zomervakantie de corona-richtlijnen in acht zal blijven nemen. Hierover wordt meer bekend tijdens de zomervakantie.

▪️ BS de WereldSter (Meerssen) - BS de WereldSter zal na de zomervakantie de corona-richtlijnen tot nader order in acht blijven nemen.

▪️ BS de Lindegaerd (Meerssen) - BS de Lindegaerd zal na de zomervakantie de corona-richtlijnen tot nader order in acht blijven nemen.

▪️ BS Sint-Pieter (Maastricht) - Vanaf 8 juni hanteert basisschool Sint-Pieter een ‘continurooster’. Deze zal na de zomervakantie tot nader order worden gehandhaafd. De verwachting is tot aan de herfstvakantie, dit is echter door alle corona-perikelen nog moeilijk te voorspellen. Als tso-organisatie hebben we hiervoor een TSO-beleid 'ten tijde van corona' opgesteld. U vindt dit TSO-beleid en de aangepaste overblijftijden ten tijde van het coronavirus op de homepagina van onze website: www.stichtingtussendemiddag.nl.Ondanks de school over een ‘continurooster’ spreekt, waren we als overblijfteam tussen de middag de volledige duur tot de zomervakantie aanwezig. Zodoende hebben we als organisatie en het overblijfteam onze diensten kunnen blijven leveren op basisschool Sint-Pieter. Dit zal na de zomervakantie niet anders zijn. Als tso-organisatie spreken we dan ook liever over een 'corona-rooster' tijdens het overblijven. Wettelijk gezien mogen wij ouders namelijk niet verplichten tot afname van tussenschoolse opvang. De school 'verplicht’ echter alle leerlingen om op school te blijven tijdens de middagpauze, om zo het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken in en rondom de school. Hierin ligt dus een serieus dilemma. Dit dilemma is uitvoerig besproken met de directie van school en het verlengde hiervan de MR.Bijna iedere dag blijven op basisschool Sint-Pieter meer dan 95% van alle leerlingen over. Het aantal leerlingen die geen contract hebben of incidenteel overblijven is vrijwel nihil. Voor de meeste ouders verandert er gedurende het ‘corona-rooster’ dus eigenlijk niets: Stichting Tussen de Middag is de voltallige duur aanwezig en biedt vervolgens haar diensten aan tijdens de middagpauze. Voor ouders zonder overblijfcontract of waarvan de kinderen incidenteel overblijven, worden echter ‘verplicht’ om over te blijven. In goed overleg met de school hebben we dan ook besloten bij deze groep ouders tot nader order dit verder niet in rekening te brengen.

▪️ OBS Berg (Berg & Terblijt) - Handhaving continurooster (door school geregeld) en corona-richtlijnen: tot nader order in schooljaar 2020 – 2021

We hebben naar aanleiding van deze richtlijnen het overblijven op een aantal punten aangepast. Hiervoor hebben we een apart TSO-beleid 'ten tijde van corona' opgesteld. U vindt dit TSO-beleid hier.

Update II - Het coronavirus en de gevolgen voor het overblijven

5 juni 2020

Op 5 juni zijn alle ouders/verzorgers via een nieuwe brief verder op de hoogte gesteld inzake de restitutie van de overblijfgelden, de hervatting van de tussenschoolse opvang vanaf 8 juni en de handhaving van het continurooster op sommige scholen. U kunt de volledige brief downloaden via de volgende link: 050620 Coronavirus en gevolgen overblijven-STDM brief 3.pdf.

Namens alle medewerkers, de directie en het bestuur van Stichting Tussen de Middag willen wij alle ouders/verzorgers ontzettend bedanken voor alle steun en begrip die we de afgelopen maanden hebben ontvangen. We kunnen niet wachten om voor alle kinderen tussen de middag weer klaar te staan!

TDM Challenge schooljaar 2019 - 2020

12 mei 2020

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus hebben we besloten de TDM Challenge dit schooljaar, zodra we weer aan de slag kunnen tijdens het overblijven, niet verder te spelen. We zullen de TDM Challenge volgend schooljaar hervatten en ons opnieuw inzetten voor alle goede doelen.

Herstart tussenschoolse opvang op BS de WereldSter, BS de Lindegaerd, BS Sint-Pieter & BS Brede School de Bron / Handhaving van continurooster op OBS De Kring, OBS Berg & BS Heilig Hart

5 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni zullen we tussenschoolse opvang op BS de WereldSter (Meerssen), BS de Lindegaerd (Meerssen), BS Sint-Pieter (Maastricht) en BS Brede School de Bron (Neerbeek) hervatten. Op OBS De Kring (Maastricht), OBS Berg (Berg & Terblijt) en BS Heilig Hart (Sibbe) wordt voorlopig tot de zomervakantie het continurooster gehandhaafd. Dit wil zeggen dat deze scholen de opvang tussen de middag zelf blijven organiseren. Dit is de keuze van de betreffende schoolbesturen en in het verlengde de scholen en niet van Stichting Tussen de Middag.

Het overblijven op de scholen waar we vanaf maandag 8 juni weer kunnen beginnen zal er een stuk anders uit zal zien dan voorheen. Zo zullen op de meeste scholen de overblijftijden korter zijn en groepen worden gesplitst. Dit hebben we in overleg met de school besloten om een eventueel besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Als overblijfteam zijn we echter de voltallige duur van het overblijven aanwezig. Tijdens het overblijven zullen de overblijfmedewerkers zich ook aan de ‘corona-richtlijnen’ moeten houden, denk hierbij o.a. aan 1.5m afstand houden tot elkaar. Om de herstart vanaf 8 juni zo prettig, veilig en soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een TSO-beleid 'ten tijde van corona' opgesteld. In dit TSO-beleid staat alles beschreven wat alle overblijfmedewerkers moeten weten tot het overblijven in ‘het nieuwe normaal’ op iedere school. U vindt dit TSO-beleid en de aangepaste overblijftijden per school hier. Heeft u een specifieke vraag omtrent het aangepaste overblijven of het TSO-beleid? Neem dan gerust contact op met de overblijfcoördinator van uw school.

Op 5 juni zal er via e-mail meer informatie volgen over de restitutie van de overblijfgelden naar alle ouders.


Protocol PO-Raad ‘volledig openstellen van het basisonderwijs vanaf 8 juni’

29 mei 2020

Op 28 mei 2020 heeft de PO-Raad (Primair Onderwijs Raad) het protocol ‘volledig openstellen van het basisonderwijs vanaf 8 juni’ gepubliceerd. In dit protocol staat beschreven hoe de tussenschoolse opvang vanaf 8 juni wordt ingericht. In artikel VI van dit protocol staat beschreven: “Tussenschoolse opvang kan worden aangeboden, ook door externe partijen, mits de regels van dit protocol in acht worden genomen”. Zie: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/protocol-basisonderwijs-beschikbaar voor het volledige protocol. De maatregelen en richtlijnen die gesteld zijn door het kabinet, het RIVM, de scholen en op advies van de PO-Raad, hebben we beschreven in een beleidsstuk: ‘TSO-beleid ten tijde van het coronavirus’. Dit beleid zal binnenkort door ons worden gepubliceerd en is een handvat voor alle scholen, ouders, kinderen, vrijwillige overblijfkrachten en overblijfcoördinatoren.

Voor ons als overblijforganisatie is de toezegging van de PO-Raad en het protocol een belangrijke eerste stap naar een eventuele hervatting van het overblijven op al onze overblijfscholen vanaf 8 juni. We zijn echter nog afhankelijk van het definitieve besluit van alle schoolbesturen. De komende week zullen we in ieder geval verder in gesprek gaan met al onze scholen hoe we het overblijven vorm kunnen geven n.a.v. het protocol en ons eigen TSO-beleid.

Zodra hierover meer bekend is zullen we iedereen verder informeren.

Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel vertrouwen in dat we binnenkort onze diensten tussen de middag weer kunnen en mogen gaan leveren!

Update - Scholingsbijeenkomsten 2019-2020 geannuleerd

26 mei 2020

De scholingsbijeenkomsten zullen dit schooljaar definitief geen doorgang vinden. Dit besluit hebben we genomen omdat de tijdspanne tot aan de zomervakantie te kort is, het bereik naar alle overblijfmedewerkers een stuk lager zal zijn en daarbij vinden we de risico’s tot samenkomst i.v.m. het coronavirus nog te groot. We zullen volgend schooljaar de mogelijkheden bekijken of dezelfde scholing eventueel dit najaar kan plaatsvinden.

Update - Versoepeling coronamaatregelen door het kabinet

26 mei 2020

Op 19 mei jl. heeft minister-president Rutte tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat alle scholen vanaf 8 juni weer volledig open zullen gaan. Kinderen zullen dus vanaf die datum weer volledige dagen in voltallige groepen naar school gaan. Er wordt echter door het kabinet nog wel een slag om de arm gehouden of de scholen volledig open kunnen vanaf 8 juni. Dit is namelijk afhankelijk van de coronacijfers de komende dagen. Of externen partijen, waaronder Stichting Tussen de Middag, vanaf deze datum op school worden toegelaten is ook nog maar de vraag. Dit is een besluit die de PO-raad in overleg met de schoolbesturen en schooldirecties nog zullen moeten gaan nemen.

Wij als organisatie kunnen niet wachten totdat we weer aan de slag kunnen. Dit zal de komende week hopelijk meer duidelijk worden. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit te bewerkstelligen.

Zoals aangegeven in de vorige update zal het overblijven, mochten we vanaf 8 juni weer onze diensten kunnen leveren, er anders uit zien dan dat we gewend waren. Naast de maatregelen en richtlijnen vanuit het kabinet en de school, zullen er nog een aantal andere aanpassingen tijdens het overblijven nodig zijn. Dit zal worden beschreven in een apart beleidsstuk: ‘TSO-beleid ten tijde van het coronavirus’. De exacte inhoud van dit beleid wordt iedereen t.z.t. over geïnformeerd.

Update - Het coronavirus en de gevolgen voor het overblijven

8 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Op 23 maart hebben wij u via een brief geïnformeerd omtrent het coronavirus en de gevolgen hiervan binnen het basisonderwijs en in het verlengde het overblijven. Via deze nieuwe brief stellen wij u graag verder op de hoogte welke stappen wij al hebben ondernomen en welke stappen we nog zullen ondernemen.

Zoals u weet heeft het kabinet besloten om vanaf 16 maart alle basisscholen in verband met het coronavirus te sluiten. Op 6 april zijn deze maatregelen verlengd tot en met 28 april. Op 21 april jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen vanaf 11 mei weer volledig open zullen gaan. Wij zijn als organisatie erg verheugd dat alle scholen vanaf deze datum hun deuren zullen openen voor alle kinderen.

Hoe graag wij vanaf 11 mei weer aan de slag zouden willen gaan, is dit vanaf deze datum helaas nog niet mogelijk. De overkoepelende stichtingen van al onze overblijfscholen hebben namelijk besloten dat vanaf 11 mei nog geen externen binnen de scholen aanwezig mogen zijn, waaronder Stichting Tussen de Middag. Dit besluit is genomen om het aantal volwassen personen in het schoolgebouw zo laag mogelijk te houden. De scholen zullen de komende tijd de tussenschoolse opvang dan ook zelf organiseren. Mocht het overblijven door Stichting Tussen de Middag, in aangepaste vorm, in een later stadium plaatsvinden dan zullen we u hierover verder informeren. Dit zal vanzelfsprekend gepaard gaan met veel aanpassingen en flexibiliteit vanuit alle betrokken partijen.

Op 14 en 29 april jl. is het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag, via videoverbinding, opnieuw bij elkaar gekomen. Tijdens deze extra vergaderingen zijn de gevolgen van het coronavirus, de sluiting van de scholen en wat dat voor ons als organisatie betekent verder besproken. De restitutie van de overblijfgelden naar alle ouders/verzorgers was tijdens deze vergaderingen een veelbesproken onderwerp.

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande omtrent het coronavirus; hoe manifesteert het coronavirus de komende weken in ons land, hoe verloopt ‘de route’ die het kabinet voor ogen heeft en welk standpunt nemen de stichtingen van al onze overblijfscholen vanaf begin juni in? Bovendien zijn wij momenteel in afwachting van onze aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) regeling.

Wij zullen dus nog een aantal hordes moeten nemen om uiteindelijk tot een definitief besluit te kunnen komen inzake de restitutie van de overblijfgelden. De eerstvolgende bestuursvergadering staat dan ook volledig in het teken van dit onderwerp. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd een definitief besluit hierover kan worden genomen. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Wij hadden u graag in deze brief meer duidelijkheid willen geven. Zoals u heeft kunnen lezen is dit afhankelijk van een aantal factoren. Aan wil ontbreekt het niet vanuit onze organisatie. Het is geen kwestie of de overblijfgelden worden gerestitueerd, maar meer een kwestie van in welke periode en op welke manier.

Heeft u echter omwille van de coronacrisis en in het verlengde hiervan de sluiting van de scholen een specifieke vraag of een verzoek omtrent de betalingen van de overblijfgelden? Neem dan gerust contact met ons op via: finance@stichtingtussendemiddag.nl. We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wij zullen ons hierin flexibel en coulant opstellen.

Wij verzoeken u naar aanleiding van deze brief geen contact op te nemen met onze overblijfcoördinatoren, maar uw vraag te e-mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat uw geduld in deze op de proef wordt gesteld, maar wij willen u tegelijkertijd bedanken voor uw begrip, steun en volste vertrouwen in onze organisatie in deze moeilijke tijd voor ons allemaal.

“Het is niet makkelijk, maar met zijn allen kunnen we het”.

Met vriendelijke groet,

Stichting Tussen de Middag

Het coronavirus - Basisregels voor iedereen

7 mei 2020

Versoepeling coronamaatregelen door het kabinet

24 april 2020

Op 21 april jl. heeft minister-president Rutte bekend gemaakt dat alle scholen vanaf 11 mei weer open zullen gaan. Vanaf 6 t/m 8 mei zal echter op al onze overblijfscholen nog ‘onderwijs op afstand’ worden gegeven.

We zijn als organisatie verheugd dat alle scholen weer open zullen gaan. Momenteel zijn alle scholen druk bezig te onderzoeken hoe het onderwijs ‘opnieuw in te richten’. Dit vergt enige tijd en afstemming met de schoolbesturen, Medezeggenschapsraden, leerkrachten, ouders en de verschillende kindpartners.

Hoe graag wij als organisatie vanaf 11 mei weer aan de slag zouden willen gaan, is dit vanaf deze datum helaas nog niet mogelijk. De overkoepelende besturen van al onze overblijfscholen hebben namelijk besloten dat vanaf 11 mei nog geen externen binnen de scholen aanwezig mogen zijn, waaronder Stichting Tussen de Middag. Dit besluit is genomen om het aantal volwassen personen in het schoolgebouw zo laag mogelijk te houden. De scholen zullen de komende periode de tussenschoolse opvang dan ook zelf organiseren.

De verwachting is echter dat het kabinet de komende weken de maatregelen verder zal versoepelen. Mocht daarmee het overblijven door Stichting Tussen de Middag in een later stadium kunnen plaatsen dan zullen we iedereen hierover verder informeren. Dit zal vanzelfsprekend gepaard gaan met veel aanpassingen en flexibiliteit vanuit alle betrokken partijen.

We missen jullie!

7 april 2020

💖 Lieve overblijfkinderen we missen jullie, hopelijk tot snel! 💖

#staysafe


Nieuwe coronamaatregelen door het kabinet

3 april 2020

Op 31 maart heeft het kabinet besloten om de huidige coronamaatregelen te verlengen tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent dat onder andere de scholen ook na 6 april dicht blijven en er geen overblijven zal plaatsvinden. Deze verlenging valt precies tot in de meivakantie. De meivakantie is van 20 april tot en met 1 mei. Vanaf maandag 4 mei is de meivakantie voorbij. Of de scholen dan weer open gaan is afhankelijk of het kabinet opnieuw een besluit neemt over verlenging van de maatregelen. Dit besluit wordt uiterlijk dinsdag 21 april, een week voor 28 april genomen.

Scholingsbijeenkomsten 2019-2020 tot nader order uitgesteld

24 maart 2020

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die door het kabinet op maandag 23 maart zijn genomen in de aanpak van het coronavirus hebben we, in goed overleg met o.a. RiskCare Preventie, besloten dat de scholingsbijeenkomsten op dinsdag 7 april (locatie OBS De Kring) en donderdag 9 april (locatie OBS Berg) tot nader order worden uitgesteld.

Ons streven is om dit schooljaar de scholingsbijeenkomsten nog aan te bieden aan alle overblijfkrachten en overblijfcoordinatoren binnen onze organisatie. Dit is afhankelijk of het kabinet besluit om nieuwe maatregelen te nemen en hoelang de scholen gesloten zullen blijven.

Aanvullende maatregelen coronavirus

24 maart 2020

Op 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen


Het coronavirus en de gevolgen voor het overblijven

23 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Nederland en de rest van de wereld is in de greep van het coronavirus (COVID-19).

Zoals u weet heeft het kabinet in overleg met medisch specialisten en het RIVM besloten dat vanaf maandag 16 maart, alle basisscholen en kinderdagverblijven tot en met maandag 6 april gesloten zullen zijn. Wel vangen scholen en kinderdagverblijven momenteel kinderen op van ouders met vitale beroepsgroepen. Alle werknemers en vrijwilligers van Stichting Tussen de Middag zijn hierover ingelicht.

U kunt zich voorstellen dat dit besluit niet alleen u, de scholen en kinderendagverblijven treft, maar ook ons als overblijforganisatie. De afgelopen week hebben we dan ook voornamelijk gebruikt om een oplossing hiervoor te vinden. Tot en met 6 april wordt opvang geregeld door scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Een van de richtlijnen van scholen en Stichting Tussen de Middag is, het zo min mogelijk personen in een gebouw te huisvesten, om zo een eventuele verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het coronavirus treft ons allemaal. Het zijn bizarre tijden; een slechte droom waaruit we maar niet wakker worden. Scholen die gesloten zijn, elkaar niet meer de hand schudden, thuis werken en tegelijkertijd op onze kinderen letten, lege schappen in de supermarkt, maar ook dat kinderen geen onderwijs in een volle klas kunnen volgen en niet met elkaar kunnen spelen onder schooltijd. Gelukkig verandert deze coronacrisis ook onze manier van denken. Zo wordt er door al onze overblijfscholen momenteel volop ingezet op thuiseducatie. Wij als organisatie hopen dat deze crisis ook een positief effect zal hebben op onze maatschappij. Laten we meer naar elkaar omkijken en nog beter voor elkaar zorgen.

Als organisatie zitten we in zwaar weer. Onlangs heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor het behoudt van banen en de economie aangekondigd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden versoepelde belastingregelingen en compensatieregelingen. Of Stichting Tussen de Middag hiervoor in aanmerking komt wordt momenteel onderzocht. Ondertussen heeft Stichting Tussen de Middag een aanvraag ingediend voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), voorheen de werktijdverkorting (WTV). Andere mogelijkheden zullen verder worden onderzocht door het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag.

Wij kunnen ons inbeelden dat u naar aanleiding van de maatregelen vanuit het kabinet en deze brief veel vragen heeft. We zullen in het vervolg van deze brief u daar een zo goed en eenduidig antwoord op proberen te geven.

Het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag is op donderdag 19 maart jl. bij elkaar gekomen voor een spoedoverleg omtrent de maatregelen vanuit het kabinet en de gevolgen hiervan voor het overblijven en Stichting Tussen de Middag.

Tijdens dit overleg zijn een aantal belangrijke besluiten genomen:

 • De 7e termijn (maart) en 8e termijn (april) overblijven wordt volledig geïncasseerd
 • Stichting Tussen de Middag zal in een later stadium van dit schooljaar een tegemoetkoming of verrekening van de niet afgenomen overblijfmomenten laten plaatsvinden. Hoe dit precies gaat plaats vinden wordt duidelijk zodra de duur en de impact van deze situatie bekend is
 • Het 3e kwartaal incidenteel overblijven heeft normaliter een looptijd van begin februari tot eind april. Incidentele afnames tussen 16 maart tot en met 6 april, die zijn aangevraagd en goedgekeurd door Stichting Tussen de Middag en/of de overblijfcoördinator, komen te vervallen en zullen niet in rekening worden gebracht
 • Nieuwe inschrijvingen en mutaties van het overblijfcontract per 1 maart, die reeds vóór 16 maart zijn doorgegeven, zijn inmiddels verwerkt in ons systeem
 • Nieuwe inschrijvingen en mutaties van het overblijfcontract per 1 april, die reeds vóór 16 maart zijn doorgegeven, zullen per 7 april worden verwerkt in ons systeem
 • Mutaties van het overblijfcontact, die tussen 16 maart en 6 april zijn doorgegeven, worden per 1 mei verwerkt in ons systeem i.v.m. de opzegtermijn van één kalendermaand
 • Opzeggingen van het overblijfcontract, die reeds vóór 16 maart zijn doorgegeven, worden per 1 april verwerkt in ons systeem
 • Wij vragen u vriendelijk om het overblijfcontract gedurende de sluitingsperiode van de scholen niet te beëindigen. Bij opzegging van het overblijfcontract vervalt de aanspraakmogelijkheid op tegemoetkoming en of verrekening van overblijfgelden in een later stadium

Stichting Tussen de Middag zal zo flexibel en coulant mogelijk omgaan met vragen en verzoeken van ouders/verzorgers.

We hebben bovenstaande besluiten genomen om het voortbestaan van Stichting Tussen de Middag veilig te stellen. Het zijn unieke en spannende tijden voor u als ouder/verzorger, maar ook voor ons als organisatie. Samen staan wij echter een stuk sterker!

We zullen alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten houden. We houden u via e-mail op de hoogte wat dit voor Stichting tussen de Middag betekent.

Wij verzoeken u naar aanleiding van deze brief geen contact op te nemen met onze overblijfcoördinatoren, maar uw vragen te e-mailen naar: finance@stichtingtussendemiddag.nl.

We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

We rekenen op uw volste vertrouwen en begrip.

“Never allow a crisis to go to waste. They are opportunities to do big things.”

Rahm Emanuel – Amerikaans politicus

Met vriendelijke groet,

Stichting Tussen de Middag

Update - Voorzorgsmaatregelen coronavirus door Stichting Tussen de Middag

15 maart 2020

Vandaag heeft het kabinet in overleg met medisch specialisten en het RIVM besloten dat vanaf morgen, maandag 16 maart, alle basisscholen en kinderdagverblijven tot en met maandag 6 april gesloten zullen zijn. Wel willen scholen en kinderdagverblijven gezonde kinderen opvangen van ouders met cruciale beroepsgroepen. Gemeenten zullen nog bekijken om hoeveel kinderen het gaat en op welke plekken ze hen gaan opvangen. Zie voor alle cruciale beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wat de rol van Stichting Tussen de Middag als overblijforganisatie hierin is, is nog onduidelijk. Dit vergt voor ons als organisatie verdere afstemming en overleg met ons bestuur en onze overblijfscholen. De komende dagen zal het bestuur en de directie van Stichting Tussen de Middag verschillende mogelijkheden bespreken en communiceren naar alle belanghebbenden. Tot zover onze berichtgeving. Wordt vervolgd.

Voorzorgsmaatregelen coronavirus door Stichting Tussen de Middag

15 maart 2020

Nederland en de rest van de wereld is in de ban van het coronavirus (COVID-19). Het kabinet heeft onlangs in een persconferentie aangegeven nieuwe maatregelen, gebaseerd op advies van het RIVM, te nemen: https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-klachten-evenementen-massaal-afgelast.html.

Momenteel zijn de scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang nog gewoon open. Kinderen en jongeren zouden niet de groep met de hoogste risico’s vormen. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Bij verkoudheid, hoesten of koorts worden ouders echter geacht hun kinderen thuis te houden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overlegt vandaag, zondag 15 maart, met onder meer de Federatie Medisch Specialisten (FMS), verschillende ziekenhuisorganisaties en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het openhouden van scholen. De situatie kan morgen dus weer anders zijn dan vandaag. Mocht vanuit dit spoedoverleg een belangrijk besluit komen dan zullen we u opnieuw hierover informeren.

Naast dat iedere school voorzorgsmaatregelen heeft getroffen zullen wij als overblijforganisatie de volgende voorzorgsmaatregelen treffen, indien al onze scholen open blijven, dit in de lijn van de gestelde richtlijnen door het kabinet:

 • De overblijfcoördinator ziet er op toe dat vóór en na het overblijven de handen door alle overblijfmedewerkers goed worden gewassen. De overblijfcoördinator zorgt voor zeep
 • De overblijfcoördinator monitort de overblijfkrachten op evt. gezondheidsklachten. We verwachten van de overblijfkracht met gezondheidsklachten dit direct te melden bij de overblijfcoördinator. Bij (milde) verkoudheidsklachten of andere gezondheidsklachten blijft de overblijfkracht, in overleg met de overblijfcoördinator, thuis
 • Overblijfkrachten in de risicogroep (70+, mensen met hart- en vaatziekten, mensen die medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt is, diabetespatiënten en mensen met een hoge bloeddruk) blijven, in overleg met de overblijfcoördinator, thuis
 • We schudden geen handen (ook niet van kinderen), ‘high fives’ etc. worden ook niet gegeven. Fysiek contact wordt zoveel mogelijk gemeden
 • Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog
 • We gebruiken papieren zakdoekjes
 • Er worden voorlopig geen binnen activiteiten tijdens het overblijven georganiseerd. Alleen bij slecht weer blijft iedereen binnen
 • De inzet van (klein) spelmateriaal wordt voorlopig beperkt. Denk hierbij aan: foamballen, springtouwen, knikkers, constructiemateriaal, etc.
 • Voorlopig zullen alle bijeenkomsten, geplande overleggen en afspraken doorgaan. Waaronder de scholingsbijeenkomsten op dinsdag 7 april en donderdag 9 april 2020.

De voorzorgsmaatregelen binnen onze organisatie gelden tot en met 31 maart 2020. We hopen op deze manier de richtlijnen van het kabinet en onze overblijfscholen zoveel mogelijk te volgen en een mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen.

We hebben hier te maken met een unieke situatie. Waarbij bovenstaande maatregelen binnen onze organisatie kunnen leiden tot een grotere uitval van overblijfkrachten en overblijfcoördinatoren. We hopen op het begrip vanuit de schooldirecties en ouders/verzorgers hiervoor.

Voor meer informatie vanuit de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland